Dit artikel wordt u aangeboden door Pictet Asset Management.

Pictet AM: Beleggen in biodiversiteit: hoe doe je dat?

Image water

Beleggen in biodiversiteit: hoe doe je dat?

De nieuwe ReGeneration-strategie van Pictet Asset Management (AM) belegt in bedrijven met activiteiten die de natuur de ruimte geven om zich te herstellen en die biodiversiteit beschermen. 

Het wordt steeds makkelijker om de link te leggen tussen biodiversiteit en de beleggingswereld. Het Wereldnatuurfonds1 heeft becijferd dat de economische schade die ontstaat door het verlies aan ecosystemen uitkomt op circa 479 miljard dollar per jaar. In de periode tot 2050 loopt dat op tot bijna 10.000 miljard dollar. Dat is evenveel als de totale waarde van de economieën van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India en Brazilië samen. De keerzijde is dat er enorme kansen liggen voor het bedrijfsleven met slimme oplossingen, die ervoor kunnen zorgen dat biodiversiteit beter beschermd wordt en de natuur een kans krijgt om zich te herstellen.

Van de meer dan 100 gigaton aan mineralen, ertsen, olie en andere grondstoffen die we elk jaar boven de grond halen, wordt slechts 9% op enigerlei wijze gerecycled

Veruit het grootste deel van het biodiversiteitsverlies is het gevolg van de enorme hoeveelheid grondstoffen die we uit de aarde halen. Jaarlijks komt meer dan 100 gigaton aan mineralen, ertsen en olie boven de grond. Minder dan 9% daarvan wordt op enige wijze gerecycled aan het eind van de levenscyclus. De nieuwe ReGeneration-strategie van Pictet AM belegt in ondernemingen die een rol spelen bij het ombouwen van het bestaande systeem, naar een duurzaam en toekomstbestendig model.

De strategie focust op vier subthema’s. In de eerste plaats is dat het voorkomen van verspilling en het verlengen van de levensduur van producten. Dat kan bijvoorbeeld via moderne productieprocessen en meer efficiënte toeleveringsketens. Het tweede thema is het toewerken naar een circulaire economie. Dat kan bijvoorbeeld door allerlei afvalstoffen te verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten. Een ander focusgebied is om de natuur een kans te geven om zichzelf te herstellen. Bijvoorbeeld om te schakelen van fossiele brandstoffen naar groene energie. Of door ruim voldoende zaailingen te planten na boomkap op bosgrond. Het vierde thema is het scheppen van de juiste voorwaarden voor de omschakeling naar een regeneratieve wereld. Dat kan onder meer door te investeren in bedrijven die zich focussen op betere educatie over duurzame thema’s, of via het verstrekken van microkrediet aan kleine bedrijfjes die kunnen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. 

Financiële en duurzame criteria

De portefeuille van de strategie wordt samengesteld met het oog op zowel duurzame als financiële criteria. In de eerste plaats worden bedrijven uitgesloten waarvan de activiteiten niet binnen de zogeheten planetaire grenzen vallen. Om te bepalen waar die grenzen liggen, gebruikt Pictet AM het Planetary Boundaries model dat door Prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre is ontwikkeld. In de ogen van Rockström is de opkomst van de mensheid mede mogelijk gemaakt doordat het klimaat op onze planeet de afgelopen tienduizend jaar stabiel was. Die stabiliteit wordt echter bedreigd door de toenemende wereldbevolking en de groeiende invloed van mensen op allerlei natuurlijke processen. 

Rockström en zijn team hebben in kaart gebracht welke factoren de grootste bedreiging vormen voor de leefbaarheid van onze planeet. Voor elk van deze negen risicofactoren – zoals de opwarming van de aarde, ontbossing en het verlies aan biodiversiteit – is vervolgens bepaald boven welk niveau een verdere toename leidt tot grote en mogelijk rampzalige gevolgen voor onze planeet. Aan de hand van dit model legt Pictet AM alle bedrijven in het beleggingsuniversum langs de meetlat, door te bepalen wat de milieu-impact is van elk miljoen US dollar aan jaarlijkse omzet.

De tweede stap bij het samenstellen van de fondsportefeuille is het analyseren van ondernemingen aan de hand van bedrijfsactiviteiten, beleid en management en financiële eigenschappen zoals winstgevendheid, omzetgroei en waardering. Ten slotte worden uit deze selectie een portefeuille samengesteld met een goede verdeling over sectoren, landen en onderliggende thema’s. Het doel is om een selectie van circa 50 aandelen van bedrijven die bijdragen aan regeneratie van natuur en herstel biodiversiteit, een beter rendement te halen dan de MSCI World Index.

1 Bron: New WWF report reveals countries set to be worst affected by loss of nature – WWF, 2020 2 Bron: A safe operating space for humanity – Nature, 2009  

Klik hier voor meer informatie over deze strategie.