Modelportefeuilles

Investment Officer analyseert systematisch een aantal veel gebruikte beheerportefeuilles van ABN Amro, ING, Van Lanschot Kempen, Rabobank en InsingerGilissen. Het doel daarvan is inzicht te krijgen in de verschillen tussen de private banks in Nederland en te zien welke keuzes de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar maken en hoe deze uitpakken.

Twee maal per jaar geven we weer hoe de vijf grootste private banks zich binnen hun veel gebruikte beheerportefeuilles positioneren voor de komende tijd en hoe gemaakte keuzes zijn uitgepakt.

Investment Officer heeft geprobeerd enigszins vergelijkbare portefeuilles naast elkaar te zetten. Bij alle vijf de banken kijken we daarom naar een veel gebruikte neutrale beheerportefeuille, ingericht met beleggingsfondsen van een klant met een belegd vermogen van circa 1,5 miljoen euro. 

De precieze tactische en strategische wegingen van deze specifieke modelportefeuilles, op categorie-, regio en sectorniveau per bank vindt u hier:

Terugblik op 2023

Januari 2024 blikten we voor het laatst terug op de rendementen van de beheerportefeuilles.  

Rendementen private banken 2023

Lees meer over de performance afgelopen jaren in de artikelen: