Faits divers

Wat onze experts verwachten? Onzekerheid, wellicht groter dan ooit

Verrekijker, foto door NVinacco via Flickr

Onzekerheid rondom de vraag wat centrale banken gaan doen, de snelheid waarmee kosten zullen oplopen en het tempo waarin de klimaatcrisis verergert. Maar ook over de onverwachte gebeurtenis die zijn stempel op dit jaar zal drukken. De experts en columnisten van Investment Officer zijn helder in hun verwachtingen voor dit jaar. ‘De reeks moeilijke vragen voor 2023 is lang’, verwoordt een van hen.

In onderstaande line-up vertellen onze columnisten en kennisexperts welke uitdagingen zij verwachten binnen hun vakgebied voor komend jaar. En dus, over welke thema’s u bijdragen van hun hand kunt verwachten in 2023.

Namens de redactie en al onze columnisten en medewerkers wensen wij u een gezond 2023 toe!

Han de Jong, aandachtsgebied: economie en markten

Han de Jong‘De mondiale economie heeft de afgelopen jaren ongekende schokken ondergaan. Het begon met de pandemie in 2020 en de ongekende steunmaatregelen van overheden en centrale banken. Vervolgens liep de inflatie sterk op. In Europa explodeerde de gasprijs. Dat begon al voor de oorlog, maar verergerde daarna. In de loop van 2022 is de rente sterk opgelopen. Ook bleek het coronavirus in China hardnekkig en werd de economie daar getroffen door de frequente lockdowns. Opmerkelijk is dat de werkloosheid in veel landen historisch laag is. Er is zelfs sprake van arbeidsschaarste.

De reeks moeilijke vragen voor 2023 is lang. Hoe snel daalt de inflatie? Hoeveel stijgt de rente nog? Kunnen we ontkomen aan een recessie of niet? Heeft de aandelenmarkt voldoende tegenwind ingeprijsd? Gaat de gestegen rente de Italiaanse overheid in financiële problemen brengen? Krijgen we te maken met nieuwe geopolitieke schokken. Zet de desintegratie van de mondiale economie voort? Wie het weet, mag het zeggen.’

Anne Abbenes, aandachtsgebied: behavorial finance

Anne Abbenes‘Financiële gezondheid van individu, maatschappij, financiële professionals en financiële markten staat in deze economisch turbulente tijden enorm onder druk. De overheid verlangt dat financiële instellingen, met aandacht voor klantbeleving, de burger aan de hand nemen bij financiële keuzes. Anderzijds is de sector poortwachter voor integriteit van het financiële stelsel. Dat financiële beslissingen worden gestuurd door emotionele en psychologische factoren komt nu duidelijker dan ooit naar voren. Door toenemende druk van sancties ligt het accent dan ook op big data en afvinken van lijstjes. Dit leidt tot marktvolatiliteit, profilering, privacy schendingen, sociaal economische ongelijkheid, discriminatie en onterechte uitsluiting.

Vanuit KYC, CDD, fraude opsporing en bij begeleiding in financiële keuzes dient de professional op basis van deugdelijke methoden en objectieve criteria analyses te maken en de klant echt te kennen. Hiervoor zijn financieel psychologische inzichten essentieel. De uitdaging voor 2023 is het creëren van bewustwording en toepassing hiervan door de financiële sector.’

Edin Mujagic, aandachtsgebied: centrale bankbeleid

Edin Mujagic‘De belangrijke uitdaging binnen mijn vakgebied in 2023 zal zijn dat de centrale banken wereldwijd moeten beslissen wanneer te stoppen met renteverhogingen. Nadat ze dit jaar de rentes opgetrokken hebben van 0 procent of zelfs negatieve rentestanden in reactie op snel en fors opgelopen inflatie, zullen ze in de loop van 2023 niveaus bereiken die volgens de centrale bankiers voldoende zijn om inflatie terug in het hok te duwen. De onzekerheid over waar dat niveau ligt, is echter groter dan ooit. Het lastige is dat te vroeg stoppen, aanhoudend te hoge inflatie de komende jaren riskeert. Te laat stoppen met het verhogen van de rentes kan intussen voor financiële instabiliteit zorgen en tot een recessie kan leiden c.q. die kan verergeren. Ik vrees ervoor dat de centrale bankiers, in die onzekerheid, ervoor zullen kiezen liever te vroeg dan te laat te stoppen.’

Willem Schramade, aandachtsgebied: duurzame ontwikkeling

Willem Schramade‘Duurzaam beleggen staat in 2023 voor meerdere uitdagingen. Klimaatverandering blijft het belangrijkste thema, op de voet gevolgd door biodiversiteit, dat steeds hoger op de agenda komt te staan bij investeerders. Die stellen ook steeds vaker transitieplannen op. Maar ze hebben vaak niet de kennis en data in huis om ernaar te handelen. Intussen hebben ze te maken met een moeilijke externe omgeving waarin de wil onder politici om tot actie over te gaan nog altijd gering blijft; maar waarin de reguleringsmachine gewoon blijft doorlopen, met alle voor- en nadelen van dien, inclusief zorgen over greenwashing. Ook de kosten van levensonderhoud en sociale spanningen zijn belangrijke thema’s. Ze houden bovendien verband met klimaatverandering, want hoe kom je tot een rechtvaardige transitie die maatschappelijk acceptabel is? Al deze zaken maken het belang van goede data, impactbeleggen en active ownership extra groot.’   

Han Dieperink, aandachtsgebied: trends en portefeuilleconstructie

Han Dieperink‘Door de Grote Financiële Crisis, de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de schulden bij overheden voortdurend verder opgelopen. Te veel schuld kan worden opgelost door een (gedeeltelijke) default of door reflatie (financiële repressie). Er is geen belegger die in zo’n land of regio wil investeren, dus moeten kapitaalcontroles er voor zorgen dat het geld binnen blijft. Verder moet er voortdurend een overschot zijn op de lopende rekening. Dat is alleen mogelijk door de eigen munt af te waarderen. Dit drukt de consumptie en de algemene levensstandaard en is het einde van de naoorlogse welvaartsstaat. 

Hogere belastingen zijn onvermijdelijk, terwijl de kosten als gevolg van demografische ontwikkelingen, de klimaatcrisis en de energietransitie verder oplopen. Dat betekent ook dat steeds meer beleggingen in de westerse wereld onbelegbaar zullen worden. Alleen multinationals die wereldwijd hun spullen verkopen en ook wereldwijd kunnen produceren, kunnen aan de geldhonger van zo’n overheid ontsnappen.’

Frank ‘t Hart, Hart Advocaten, aandachtsgebied: wet- en regelgeving

Frank 't Hart‘1. Duurzaamheidsregelgeving
Ook in 2023 zal duurzaamheidsregelgeving veel aandacht vragen van beleggingsondernemingen en fondsbeheerders. Nadere eisen worden aan de precontractuele informatie en de periodieke rapportages gesteld. Een concreet voorbeeld is het verplichte gebruik van de door SFDR voorgeschreven templates.

2. Anti-witwasregeling
De Nederlandse wet “plan van aanpak witwassen” treedt in werking. Naast gezamenlijk transactiemonitoring door banken, zullen alle instellingen verplicht worden om hoog risicoklanten die overstappen – als onderdeel van het cliëntonderzoek – te screenen door navraag te doen bij de vorige instelling.

3. Rendementen
Eind 2022 heeft de AFM de Leidraad advies- en vermogensbeheer dienstverlening aangevuld met een bijlage waarin guidance wordt gegeven aan de berekening van verwachte rendementen. De AFM heeft in haar feedback statement opgemerkt dat beleggingsondernemingen verwachte rendementen niet hoeven te publiceren maar dat beleggingsondernemingen wel geprognotiseerde rendementen moeten gebruiken om na te gaan – en te monitoren – of het door de cliënt nagestreefde doelvermogen realistisch is. Dit zal ongetwijfeld in onderzoeken van AFM aandacht krijgen.’ 

Ronald Janssen, Ortec Finance, aandachtsgebied: financieel advies

Ronald Janssen‘Na een uitdagend jaar met veel mooie sportmomenten, hoge inflatie en hoge energieprijzen is het de vraag welke onverwachte gebeurtenissen we in 2023 gaan meemaken. De koopkracht is voor veel mensen afgenomen en daarmee is het nog belangrijker geworden om goede financiële keuzes te maken. De kostprijs van advies ligt nog steeds hoog, maar er komen steeds meer mogelijkheden om voor een lagere prijs advies te krijgen. Deze lagere prijs kan worden gerealiseerd doordat de cliënt steeds meer onderdelen van het adviesproces zelf kan doen en doordat data digitaal beschikbaar is. Dit leidt tot hybride advies, steeds meer samenwerking tussen cliënt en adviseur om efficiënt tot een goed advies te komen. Het is de uitdaging voor 2023 om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van goed advies tegen een acceptabele prijs. Daarbij is het van belang dat financiële keuzes zoveel mogelijk bijdragen aan persoonlijk welzijn maar ook aan een meer duurzame wereld. Een mooi en gezond 2023 toegewenst en op naar interessante nieuwe ontwikkelingen.’

Randy Patisselanno, Dufas, aandachtsgebied: regelgeving

Randy Patisselanno‘Voor de asset management sector zal 2023 wederom in het teken staan van duurzaamheidsregelgeving. Asset managers moeten vanaf 1 januari op grond van SFDR level 2 meer gedetailleerde informatie geven over het duurzaamheidsgehalte van hun artikel 8 en artikel 9 SFDR beleggingsfondsen en mandaten. Dit volgens voorgeschreven templates. Goed om te volgen of dit inderdaad meer inzicht biedt in de duurzaamheidsaspecten van financiële producten en deze onderling beter vergelijkbaar maken.

Er is meer duurzaamheidsregelgeving in de maak zoals de corporate sustainability due diligence directive (CSDDD) en ook de Nederlandse variant hierop. Een eventuele toename van de omvang en verantwoordelijkheid rond due diligence verplichtingen kunnen asset managers ook voor de nodige uitdagingen stellen. Daarnaast verwachten wij ook dat de Europese Commissie met uitgewerkte plannen komt rond de EU retail investment strategy. Het is ook interessant te volgen in welke mate duurzaam beleggen daarin een rol gaat spelen.’

Wilt u ook dagelijks de bijdragen van onze columnisten en kennisexperts lezen op Investment Officer, en omstreeks 08.00 uur de dagelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? 

En wilt u daarbovenop dagelijks op de hoogte worden gehouden van de actuele, relevante en unieke artikelen die onze deskundige onafhankelijke redactie schrijft over ontwikkelingen in de sector en op de markten, neem dan het gemak van een abonnement. Hier vindt u de mogelijkheden die bij u passen.