Dit artikel wordt u aangeboden door OBAM Investment Management.

OBAM: Hoe geopolitieke onzekerheden inwerken op aandelenmarkten

OBAM: Hoe geopolitieke onzekerheden inwerken op aandelenmarkten

Er is zoveel gaande in de wereld dat het bijna vraagt om een herpositionering op de aandelenmarkten. Chief Investment Officer Sander Zondag van OBAM Investment Management over hoe geopolitiek, deglobalisatie en hoge inflatie en rentes inwerken op aandelen.

Dankzij de globalisering konden regio’s, landen, bedrijfstakken en bedrijven afgelopen decennia bovengemiddeld groeien en ervoeren meer mensen financieel welzijn. Nu is een bijna contraire beweging op gang gekomen: deglobalisering en soms zelfs protectionisme.

‘Er gebeurt zoveel in de wereld dat selectiviteit noodzaak is. Je moet goed onderzoeken naar hoe geopolitieke ontwikkelingen bedrijfsmodellen kunnen raken. Maar als je diep doorkijkt, kun je ook industrietakken en bedrijfsmodellen zien die juist een oplossing bieden voor de onzekerheden van nu op het gebied van bijvoorbeeld energie, technologie en defensie’, zegt Sander Zondag, Chief Investment Officer van OBAM Investment Management.

De inflatie loopt in rap tempo op. Centrale banken reageren door de rente sterk te verhogen. Staan we aan de vooravond van een grote recessie?
‘Ik verwacht geen wereldwijde, diepe recessie. Een groot deel van de inflatie bestaat namelijk uit sterk opgelopen energieprijzen. Die werken nu snel door in voedselprijzen en we ontwaren het begin van een loon-prijsspiraal, maar ik verwacht dat de centrale banken de inflatie wel onder controle zullen krijgen waardoor rentes niet naar extreme hoogten stijgen. Per saldo gaat het naar mijn verwachting meevallen met een diepe recessie wereldwijd’

Topman Larry Fink van BlackRock zei in maart van dit jaar dat de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne een einde heeft gemaakt aan de globalisering. Zie jij dat ook zo?
‘Ik vind dat sterk uitgedrukt. De globalisering vertraagt wel, nu een toenemend aantal regio’s en landen niet meer te afhankelijk wil zijn van bijvoorbeeld Russisch gas of hoogwaardige chips uit Taiwan. Ook heeft de coronapandemie de zwakte blootgelegd in de internationale aanvoerketens. Cruciale onderdelen zoals computerchips konden tijdelijk niet meer geleverd, worden waardoor sommige industrietakken – zoals de auto-industrie - tot stilstand kwamen. Die afhankelijkheid willen landen en bedrijven in de toekomst verminderen. Dat is niet per se een verkeerde trend, maar het kan wel de globalisering afvlakken.’

 

Moeten beleggers bedrijfsmodellen die gestoeld zijn op internationale expansie in bijvoorbeeld China daardoor nu met enige argwaan bekijken?
‘Als gevolg van de deglobalisering zijn er minder bedrijfsmodellen dan voorheen te vinden, die wereldwijd zonder risico’s kunnen opereren. Onzekerheden in de regio’s waar de productie van een bedrijf plaatsvindt, zowel als onzekerheden in de eindmarkten van het bedrijfsmodel nemen wij nog meer dan voorheen als mogelijke risicofactoren mee in het selectieproces. Als een bedrijf een half jaar de tijd nodig heeft om essentiële grondstoffen te verkrijgen voor het productieproces is dat een extra risicofactor. Wij beleggen overigens uit ESG-overwegingen al enige tijd niet meer direct in China, waar de het overheidsbeleid voor volledige bedrijfstakken erg onvoorspelbaar is geworden’.

De Verenigde Staten maken vanwege de geografische ligging een grote kans om winnaar te worden van de deglobalisering. Zie jij dat ook zo?
‘Het zou me niet verbazen, maar je kunt het natuurlijk niet met zekerheid voorspellen. De VS is in tegenstelling tot Europa één grote welvarende regio, die zelfvoorzienend is in energie, defensie en wereldwijd leidend is in bepaalde technologie, zoals kunstmatige intelligentie of cloudsoftware. Het geeft de VS grotere voordelen ten opzichte van andere regio’s. Maar de grote politieke tegenstellingen in het land zijn daarentegen ietwat zorgelijk.’

De verschuivingen op wereldwijde aandelenmarkten bieden ook kansen. Waar ziet OBAM Investment die?

‘Je ziet dat hoog winstgevende bedrijfsmodellen die ook nog goed zijn gepositioneerd op de grote veranderingen in de wereld, zoals bedrijven met oplossingen voor de energietransitie, ook niet aan de huidige marktcorrectie kunnen ontkomen, net als niet-cyclische sectoren zoals de gezondheidszorg, die momenteel door grote veranderingen gaan. De hoge marktvolatiliteit biedt de belegger met een langere horizon een goede gelegenheid om aandelenposities aantrekkelijk op te pikken. Ook aanhoudende megatrends zoals digitalisering blijven kansen bieden. Een voorbeeld? De productie van computerchips krijgt een meer regionaal karakter. De bouw door Intel van twee chipfabrieken in Duitsland is daarvan een goed voorbeeld. Een flink aantal toeleveranciers gaat daarvan profiteren, want ieder product bevat tegenwoordig bijna wel een chip.

Voor meer informatie, ga naar de OBAM website.

OBAM Investment Management B.V. is een ICBE-beheerder en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit artikel, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie.
De in dit artikel opgenomen opinies zijn het oordeel van OBAM Investment Management B.V. op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.