Wet- en regelgeving

Moet straks elk financieel product kleur bekennen onder SFDR 2.0?