Wet- en regelgeving

‘Liever minder ambitie met SFDR, en meer uniformiteit’

Afbeelding van Helmut H. Kroiss via Pixabay
Het lijkt erop dat we - relatief kort na de introductie in 2018 - alweer afscheid gaan nemen van artikel 6, 8 en 9-fondsen: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) wordt herzien. Fondshuizen en vermogensbeheerders pleiten, bij monde van de Dufas, voor een focus op samenhang tussen de komende nieuwe regels en al bestaande wetgeving.
Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.