Jeroen Blokland
Column
Opinie

Grafiek van de week: de Fed is zich kapot geschrokken

De Federal Reserve verhoogde ondanks de bankenperikelen toch de rente met 25 basispunten. Maar niet omdat het veel vertrouwen heeft dat alles wel goed komt. Door niet eenmalig te pauzeren, heeft het bovendien de markt weer op het verkeerde been gezet.

Hoewel de Dot Plot een ietwat twijfelachtige rol heeft als signaalwerking van toekomstig Fed-beleid, is het in deze cyclus een bruikbaar instrument om de markten er gedurende 2023 van te overtuigen dat de rente verder omhoog moet. Dus dat de mediane ‘dot’ niet omhoog is gegaan, ondanks de vele signalen voorafgaand aan de escalatie in de Amerikaanse bankensector, zegt genoeg over hoeveel onzekerheid er bestaat bij de Fed-leden. 

Dots

Hoe dan?

In de persconferentie gaf Powell aan, dat zijn collega’s en hij zich collectief afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat er een onderzoek volgt. Blijkbaar waren er signalen van de Fed Supervisory Board waar uiteindelijk te weinig mee is gedaan. Goed verhaal!

In het officiële statement werd de zinsnede ‘ongoing hikes will be appropriate’ vervangen door ‘some additional policy firming may be appropriate’. De reden hiervoor is dat de bankenstress zeer waarschijnlijk zal leiden tot minder gunstige financieringsvoorwaarden, die op dezelfde manier doorwerken als renteverhogingen. 

Pauze?

Wat mij verbaast is dat de Federal Reserve niet een éénmalige pauze heeft ingelast met de duidelijke boodschap: ‘we weten het niet, en omdat we tijd nodig hebben om het uit te zoeken wachten we even met de volgende renteverhoging.’ Uiteraard zou dit de indruk kunnen wekken dat de Fed in paniek is geraakt, maar met de persconferentie van Powell nog op het netvlies is dat nu niet veel anders.

Overigens schreeuwen de inflatiecijfers nog om verdere renteverhogingen. Alle inflatiemaatstaven die de Fed een warm hart toedraagt, zijn in de laatste twee maanden gestegen op basis van de drie-maands geannualiseerde cijfers. Maar ingeval van een full-fletdged bankencrisis komt daar uiteraard snel een einde aan. Mocht de zaak in de kiem gesmoord worden – ik denk dat er nog meer liquiditeit bij moet – dan kan Powell vanaf 3 mei vrolijk verder en heeft hij bovendien meer zicht op het verkrappende effect van minder gunstige financieringsvoorwaarden.

Mijns inziens heeft Powell weinig onzekerheid met betrekking tot de zich ontvouwende bankencrisis weg kunnen nemen – het is uiteraard geen verrassing dat een centrale bank verkondigt dat het financiële systeem gezond is – en tegelijkertijd wel onzekerheid over het toekomstige beleid toegevoegd. Niet in de laatste plaats omdat er, tenzij de inflatie de komende maanden nu eens aan de onderkant verrast, nog meer renteverhogingen bij moeten.

Jeroen Blokland is oprichter van True Insights, een platform dat onafhankelijke research biedt om gediversifieerde multi-asset portefeuilles samen te stellen. Blokland was laatstelijk hoofd multi-assets bij Robeco. Zijn grafiek van de week verschijnt elke donderdag op Investment Officer.