Kennisexperts

AF Advisors: Wees voorbereid op complexe pensioentransities

Vermogensbeheerders en fiduciair beheerders hebben regelmatig te maken met transities van beleggingsfondsen en -portefeuilles. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn overnames, kostenbesparingen, outsourcing of besluiten van institutionele beleggers om van beheerder of service provider te wisselen. Daar is nu een belangrijke aanleiding bijgekomen: de implementatie van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 in werking is getreden. 

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.