Kennisexperts

AF Advisors: Nieuwe afhankelijkheden Wtp vragen nieuw operating model

Sef Laschek
Met de invoering van de Wtp ontstaan nieuwe afhankelijkheden tussen pensioenuitvoerders, deelnemersadministratie, fiduciair managers en vermogensbeheerders. Het pensioenfonds zelf moet, als opdrachtgever, het initiatief houden bij het bepalen van het nieuwe operationele model. Hoe bereidt een pensioenfonds zich voor op deze complexe samenwerking?
Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.