Investment Officer partner podcast

PGIM: decarbonisatie verdient een breder perspectief

Beleggen in de transitie naar een koolstofarme economie kan in vele vormen. De variatie wordt veelal gegeven door de verschillende combinaties die mogelijk zijn van doelmatigheid enerzijds en financiële haalbaarheid anderzijds. In deze podcast stelt Raj Shant, managing director van Jennison Associates, dat te vaak de nadruk ligt op vergroening van de energieproductie, terwijl de mogelijkheden van emissiebeperking in andere grote economische sectoren veelal worden onderschat.