Investment Officer partner podcast

OBAM Talks: Kansen en bedreigingen in de Global South

Ter midden van oorlogsgekletter, energiecrisis en geopolitieke spanningen, manifesteert een groep landen zich steeds nadrukkelijker op het wereldtoneel. De mengelmoes van anti-Westerse sentimenten, sterk groeiende economieën en een focus op eigenbelangen, vraagt om een nieuwe aanpak van West-Europa en de Verenigde staten, stelt instituut Clingendael onderzoeker Maaike Okano-Heijmans. Samen met OBAM’s Senior Portfolio Manager Jeroen Touw, die een groot deel van zijn carrière in HongKong resideerde, onderzoekt Marije Groen de kansen en bedreigingen van wat is gaan heten de Global South.