Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Nederlandse belegger hecht sterk aan impact bij beleggingskeuzes

Schroders Global Investor Survey 2022

Schroders Investor Survey 2022

 

  • Tweederde Nederlandse particulieren hecht bij beleggen sterk aan impact
  • Opvallende verschillen tussen generaties: ouderen blijken principiëler dan jongeren
  • Veel beleggers kijken meer naar minder traditionele categorieën, zoals private equity
  • Nederlanders zien zichzelf (ten onrechte) vaak als expert op gebied van beleggen
  • Van financiële instellingen wordt gedegen informatie verlangd over financiële zaken

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers vindt het van belang dat beleggingsfondsen waarin ze beleggen, zijn opgebouwd rond hun persoonlijke waarden en principes, of anders gezegd, dat hun beleggingen impact hebben. Opvallend is dat ouderen hier veel meer waarde aan hechten dan jongeren. Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022.

Voor het dit onderzoek werden meer dan 23.000 mensen in 33 landen ondervraagd, waaronder 1000 in Nederland. Tweederde van de Nederlandse respondenten hecht er waarde aan dat ze hun eigen principes herkennen in de fondsen waarin ze investeren.

GIS22_Pic 1

Wat opvalt is dat oudere beleggers dit belangrijker vinden dan jongere. Driekwart van de groep met een leeftijd van 51 tot 70 en zelfs bijna 80 procent van degenen boven de 71 wil beleggen in fondsen waar ze hun principes in herkennen.

Wereldwijd is deze trend ook te zien, maar Nederlandse belegger op leeftijd springt er duidelijk uit, Vergeleken met het wereldwijde gemiddelde (69 procent), hechten Nederlanders van 51 tot 70 jaar meer waarde aan principes en waarden bij beleggingen (75 procent). Datzelfde geldt voor de groep 71-plussers, daar ligt de voorkeur gemiddeld op 76 procent (Nederland 79 procent).

Oudere Nederlandse beleggers vinden een fonds waar ze hun waarden in terugzien daarmee een stuk vaker van belang dan de jongere beleggers. Onder de 38 tot 50-jarigen vindt 58 procent dit belangrijk en onder 18 tot 37-jarigen 54 procent. Dat is enigszins verrassend, omdat juist onder jongeren het bewustzijn rond verantwoord beleggen geacht wordt aanwezig te zijn.

Nederlandse 50-minners minder principieel dan elders

Buiten Nederland lijken de jongere groepen beleggers meer alert op principieel beleggen dan hun Nederlandse evenknieën, met 63 procent van de groep onder tot 37 jaar die aangeeft dit belangrijk te vinden en zelfs 66  procent voor de groep 38 tot 50-jarigen.

GIS22_Pic 2

 
Veel Nederlanders geïnteresseerd in private equity

Beleggers werd ook gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in niet-beursgenoteerde beleggingen, de zogenaamde “private markets” en in welke categorie ze dan zouden willen beleggen. Het blijkt dat veel Nederlanders willen beleggen in deze minder traditionele categorieën. Van hen noemt 61 procent private equity, 50 procent noemt digitale activa en 49 procent noemt microfinanciering als aantrekkelijke belegginscategorieën.        

Ook hier zijn interessante verschillen tussen generaties waarneembaar. Zo zegt 52 procent van de generatie X’ers te willen beleggen in private equity, terwijl dat onder babyboomers maar liefst 68 procent is.

De eigen veronderstelde expertise op gebied van beleggen, speelt ook een grote rol in iemands beleggingsvoorkeuren. Van de mensen die zichzelf als expert omschrijven, wil 69 procent investeren in private equity. Onder mensen die zichzelf zien als beginner is dit slechts 35 procent.

GIS22_Pic 3

 
Nederlanders hebben veel vertrouwen in eigen beleggingskennis

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers zichzelf (in vergelijking met andere Europese landen) bovengemiddeld vaak als zeer deskundig zien op het gebied van investeringen. Bijna een derde omschrijft zichzelf als expert.

GIS22_Pic 4

De meeste beleggers in Nederland die aangeven expert te zijn, zijn ervan overtuigd dat ze voldoende kennis hebben om de juiste financiële beslissingen voor hun toekomst te nemen: 79 procent.

GIS22_Pic 5

 

Ondanks het relatief hoge vertrouwen in de eigen expertise onder Nederlandse beleggers, is niet iedereen die zichzelf als expert ziet zo goed geïnformeerd als zij zelf denken. Om de aanwezige en vermeende beleggingskennis te testen, legde Schroders alle ondervraagden een stelling voor: ‘Wat denkt u dat er over het algemeen met de obligatiekoersen gebeurt als de rente stijgt?’

Een kwart van diegenen die zichzelf als expert beschouwen, gaven niet het juiste antwoord: een daling. Wereldwijd gaven gemiddeld slechts 13 procent van de beleggers die zichzelf als expert zien een fout antwoord.

Nederlandse beleggers uit generatie X deden dit het best: 72 procent gaf een goed antwoord. Gen Z’ers (50 procent) en millennials (51 procent) zaten er een stuk vaker naast. 61 procent van de babyboomers wist het correcte antwoord op de vraag.

GIS22_Pic 6

 
Meer kennis, meer invloed

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat mensen die zichzelf als expert omschrijven, vaak ook vinden dat zij als aandeelhouder (meer) invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op bedrijven. Van deze groep is 95 procent die mening toegedaan. Onder mensen die zichzelf als beginner zien, is dit percentage veel lager: 54 procent. 

GIS22_Pic 7

 

Financiële dienstverleners moeten kennis uitdragen

De respondenten werd ook gevraagd wie er volgens hen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende kennis van financiële zaken hebben. De vraag of de overheid deze rol op zich zou moeten nemen, beantwoordde 30 procent van de Nederlandse beleggers met ‘ja’. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 35 procent.

Financiële dienstverleners worden door Nederlanders het vaakst aangewezen als partij die hierin een verantwoordelijkheid zou moeten dragen: 55 procent van de ondervraagden vindt dat deze organisaties op gebied van financiële educatie een rol zouden moeten spelen. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde van 47 procent.

GIS22_Pic 8

 

Thomas Dirkmaat, verantwoordelijk voor fonds distributie binnen Schroders Nederland, concludeert:

‘’De resultaten van dit jaar laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord beleggen (sustainability & impact investments) ook een belangrijke drijfveer is. Het is daarom van belang dat inzichtelijker wordt gemaakt waar het geld van beleggers naartoe gaat en welke concrete impact een investering heeft. Bij Schroders is het prioriteit om klanten hierover zo goed mogelijk te informeren en ze te helpen de voor hen juiste investeringskeuzes te maken. 

Opvallend is ook dat Nederlanders veel interesse hebben in beleggingscategorieën die minder traditioneel zijn. Private equity, een van de pijlers van Schroders, springt eruit. Schroders Capital, de naam binnen Schroders waaronder al onze private asset beleggingen worden aangeboden, biedt dan ook private equity aan aan retailbeleggers. Dat deze categorie nu ook binnen bereik komt van de kleinere belegger, is het bewijs dat de  'democratisering' van beleggingen in niet-beursgenoteerde activa goed op gang komt.

Naast dat ze diversificatievoordelen hebben, stellen deze beleggingen individuele beleggers in staat om de illiquiditeitsbarrière te overwinnen die hen ervan weerhoudt om op grotere schaal te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. We zullen blijven innoveren om individuele beleggers, private banken en DC-pensioenregelingen toegang te bieden tot de meest aantrekkelijke delen van private markten."

Meer informatie over de Schroders Global Investor Study 2022 en het volledige verslag vindt u hieronder:

 

Over Schroders

Als wereldwijde actieve vermogensbeheerder bekijken we onze beleggingen op een andere manier. Want de beleggingskeuzes die wij maken, zijn niet alleen bepalend voor het financiële rendement dat wij voor onze cliënten behalen, maar ook voor de impact die de bedrijven waarin wij -namens hen- beleggen, op de samenleving kunnen hebben. De relatie tussen deze twee uitkomsten heeft zich snel ontwikkeld. We zien dat er een fundamentele verschuiving plaatsvindt in de manier waarop bedrijven worden beoordeeld en gewaardeerd. Inzicht in de impact die zij kunnen hebben op de samenleving en de planeet is van cruciaal belang bij de beoordeling van hun vermogen om winst te boeken. De risico’s willen we nadrukkelijk meewegen. 

Ons voortdurende succes is gebaseerd op een geschiedenis van ervaring en expertise, waarbij wij met onze cliënten samenwerken om innovatieve producten en oplossingen te ontwikkelen in onze vijf business areas, te weten, Private Assets & Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional en Wealth Management en te beleggen in een breed scala aan beleggingscategorieën en regio's. Door de combinatie van ons streven naar actief beheer en onze focus op duurzaamheid zijn onze strategische capaciteiten zodanig ontworpen om positieve resultaten voor onze cliënten te behalen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor een vermogen van onze cliënten ter waarde van £773,4 miljard (€898,4 miljard  $939,2 miljard)*) dat lokaal wordt beheerd door 42 beleggingsteams wereldwijd. Als wereldwijd bedrijf met meer dan 5.800 getalenteerde medewerkers, verspreid over 38 locaties, zijn wij in staat dicht bij onze cliënten te blijven en hun behoeften te begrijpen. Wij hebben meer dan 200 jaar ervaring in beleggen en innovatie en blijven ons inzetten voor een betere toekomst door verantwoord te beleggen voor onze klanten.

Belangrijke informatie 

Dit bericht is een marketingboodschap. Schroders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten in feiten of meningen.

Het materiaal is niet bedoeld en mag niet worden gebruikt als basis voor financieel, juridisch of fiscaal of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit materiaal mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten en worden mogelijk niet herhaald.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de mogelijkheid bestaat dat beleggers het oorspronkelijk ingelegde bedrag niet terugkrijgen. Door wisselkoersschommelingen kan de waarde van beleggingen zowel dalen als stijgen.

De meningen en opvattingen in dit document zijn die van de personen aan wie ze worden toegeschreven, en komen niet noodzakelijk overeen met de meningen die worden uitgedrukt of weerspiegeld in andere berichten, strategieën of fondsen van Schroders. De vermelde informatie wordt betrouwbaar geacht, maar Schroders biedt geen garantie wat betreft de juistheid of volledigheid ervan.

Schroders is een verwerkingsverantwoordelijke​ met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.

Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.