Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Hoe presteren beleggingen als de Fed de rente gaat verlagen?

Hoe presteren aandelen, obligaties en cash als de Fed de rente gaat verlagen?

Duncan Lamont, Head of Strategic Research bij Schroders heeft de rendementen tijdens 22 renteverlagingscycli van de Fed sinds 1928 onderzocht. Uit zijn unieke analyse blijkt dat in de 12 maanden nadat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) begint met het verlagen van de rente, het gemiddelde rendement van Amerikaanse aandelen 11% hoger is dan de inflatie. Aandelen hebben het gemiddeld ook 6% beter gedaan dan staatsobligaties en 5% beter dan bedrijfsobligaties. Cash blijft achter; aandelen versloegen cash gemiddeld met 9% in de 12 maanden na de renteverlaging. Obligaties presteerden ook beter dan cash. Niet eerder is een dergelijk analyse van koersprestaties direct na renteverlagingen gemaakt en Lamont meldt dat hij zelf verrast was over de opvallende performance. 

 

Afbeelding: Gemiddeld presteren aandelen beter dan obligaties en presteren obligaties beter dan cash, als de Fed de rente verlaagt.

Renteverlaging Fed

Aandelen presteren nog beter als de Fed de rente verlaagt en een recessie wordt vermeden, maar ze doen het meestal ook goed als dat laatste niet het geval is

Deze rendementen zijn nog indrukwekkender als je bedenkt dat de Amerikaanse economie zich in 16 van de 22 cycli al in een recessie bevond toen de renteverlagingen begonnen, of er binnen 12 maanden in terechtkwam. 

 

Afbeelding: De 22 belangrijkste renteverlagingscycli sinds 1928. De rode stippen geven het moment aan waarop de Fed de rente begint te verlagen. De grijs gearceerde gebieden geven recessies weer.

Renteverlaging Fed

Aandelenrendementen waren nog beter als een recessie vermeden werd, maar zelfs als dat niet zo was, waren ze gemiddeld nog steeds positief. Er zijn grote uitzonderingen en een recessie is natuurlijk niet iets om blij mee te zijn, maar - voor aandelenbeleggers - is het ook niet altijd iets om te vrezen. 

 

Obligatiebeleggers daarentegen hebben de neiging beter te presteren als een recessie zich voordoet. Ze profiteren meestal van het kopen van 'safe havens' (vooral staatsobligaties), waardoor de rente daalt en de obligatiekoersen stijgen. Maar ze hebben het ook goed gedaan als een recessie werd ontlopen. Bedrijfsobligaties hebben het gemiddeld beter gedaan dan staatsobligaties in het economisch slechtere scenario. 

 

De bandbreedte van historische rendementen is groot voor aandelen en obligaties, maar beide presteerden goed toen de Fed de rente begon te verlagen. Hoe zit het tegenwoordig? In tegenstelling tot de meeste voorgaande perioden, overweegt de Fed de rente niet te verlagen omdat ze bang is dat de economie te zwak is, maar omdat de inflatie daalt, wat betekent dat het monetaire beleid niet zo restrictief hoeft te zijn. Als de Fed gelijk heeft en een 'zachte landing' maakt, dan kan 2024 een goed jaar worden voor aandelen- en obligatiebeleggers.

 

Lees meer in How do stocks, bonds and cash perform when the Fed starts cutting rates? van Duncan Lamont, Head of Strategic Research bij Schroders.