Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders’ CIO Johanna Kyrklund: Navigeren door onzekerheid in wereldwijde markten

CIO Johanna Kyrklund

Na een krachtige marktrally aan het einde van het vorige jaar lijken de waarderingen over de verschillende beleggingscategorieën uitgerekt. Hoewel Schroders’ basisscenario nog steeds uitgaat van een zachte landing in de Verenigde Staten, is deze verwachting nu breed weerspiegeld in aandelenkoersen, creditspreads en de anticipatie op renteverlagingen op de obligatiemarkten.

 

Volgens Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer (CIO) bij Schroders ligt de uitdaging voor beleggers in de snelheid waarmee markten kunnen verschuiven, gezien de aanstaande verkiezingen in 40 landen, een gespannen geopolitiek klimaat, en centrale banken die door economische landingen sturen, wat allemaal bijdraagt aan mogelijke marktvolatiliteit. Kyrklund stelt dat rentedaling pleit voor beleggen maar het is belangrijk om flexibele beleggingsstrategieën te hanteren die snel kunnen inspelen op veranderende markten en profiteren van nieuwe beleggingskansen. 

 

Terugkijkend op het vorige kwartaal concentreerden de zorgen van beleggers zich op mogelijke renteverhogingen door de Federal Reserve (Fed), een standpunt waarin Schroders afweek door te anticiperen op een plateau in de rente. De snelle ontwikkelingen in de obligatiemarkten geven echter aan dat investeerders nu graag een omslag van de Fed willen ziern.

 

Hoewel Schroders geen aanzienlijke renteverlagingen voorspelt, heeft de Britse vermogensbeheerder zijn posities aangepast door langlopende beleggingen te sluiten en de voorkeur te geven aan beleggingsstrategieën die profiteren van een lagere rente. De aanpak van het bedrijf houdt rekening met hoge werkgelegenheidsniveaus, evoluerende inflatietrends en een voorzichtige benadering van agressieve renteverlagingen door de Fed.

 

Vooruitkijkend benadrukt Kyrklund het belang van het evalueren van het beleidslandschap na de 3D Reset, waarbij de diverse omstandigheden en uitdagingen waarmee verschillende economieën worden geconfronteerd, worden erkend. In deze context wordt de economische divergentie gezien als een kans voor beleggingen:

 

  • Opkomende markten met orthodox beleid bieden positieve vooruitzichten voor lokale valuta-schulden.
  • China worstelt met een deflatoir beleggingsklimaat te midden van een vastgoedcrisis, wat een voorzichtige benadering van zijn exportcyclus vereist.
  • Japan handhaaft stimulerend beleid vanwege zijn geschiedenis van deflatie en een hoog niveau van overheidsschuld.
  • Europa kampt met groeiproblemen, maar profiteert van een stabiel politiek systeem en conservatief begrotingsbeleid.
  • De VS, met de wereldreservemunteenheid, heeft meer speelruimte voor stimulerend beleid, maar de mogelijkheid van budgettaire roekeloosheid baart zorgen.

 

Kyrklund erkent de verschuiving in de economische consensus, die zij toeschrijft aan de nasleep van de pandemie en aanhoudende technologische verstoring. De 3D's - demografie, deglobalisering en decarbonisatie - compliceren de relatie tussen groei en inflatie.

 

Tot slot stelt Kyrklund om niet te steunen op beleggingsstrategieën die de afgelopen tien jaar effectief waren. In plaats daarvan is het van belang om de focus te verleggen naar het herkennen van verschillen en het benutten van nieuwe mogelijkheden in dit voortdurend veranderende economische klimaat. Aangezien economische ontwikkelingen nog steeds worden beïnvloed door menselijk gedrag, zullen aanpassingsvermogen en een goed begrip van opkomende trends essentieel zijn voor beleggers in de komende kwartalen.

 

Lees meer in CIO Lens Q1 2024: Flexible approaches needed as fresh opportunities arise van Johanna Kyrklund, Chief Investment Officer bij Schroders, of bekijk de video (YouTube)