Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Afkoeling groei wereldeconomie verwacht in 2022 na bijzonder 2021

Na een sterk 2021 zal de groei volgend jaar naar verwachting afkoelen, aldus Keith Wade, hoofdeconomie van Schroders

Outlook 2022: Wereldwijde economie

Na een sterk 2021 zal de groei volgend jaar naar verwachting afkoelen, aldus Keith Wade, hoofdeconomie van Schroders, in zijn Outlook 2022: Global economy. De uitbraak van de omikron-variant vond plaats nadat Wade zijn prognoses had opgesteld. In dit stadium is het nog te onzeker om het macro-economische-effect te beoordelen. Wel denkt Wade dat de stagflatoire risico's in de wereldeconomie alleen maar verder toenemen door de nieuwe coronavariant. 

Keith Wade verwacht dat het herstel van de wereldeconomie zich in 2022 doorzet. Wel denkt hij dat de groei zal afkoelen na een uitzonderlijk sterk 2021. De massale steunprogramma’s worden afgebouwd. Voor 2021 gaat Wade uit van een groei van het mondiale bbp van 5,6%, tegen 4% in 2022. De inflatie loopt op van 2021 dit jaar naar 3,8% in 2022. De inflatie zou moeten dalen, maar in de toeleveringsketens zitten knelpunten. Er zijn ook problemen op de arbeidsmarkten. Dat zorgt voor een hogere inflatie dan verwacht.

Het herstel is onevenwichtig. In de VS liggen de detailhandelsverkopen meer dan 10% boven het niveau van vóór de pandemie. De reële bestedingen in de dienstensector blijven ongeveer 2% achter. Het herstel is aangedreven door de goederensector en dit heeft geleid tot een buitengewone druk op de toeleveringsketens en de grondstoffenmarkten.

Afbouw steunprogramma’s in 2022

Het afbouwen van de noodsteun door de centrale banken en de regeringen zal volgens Wade een belangrijke rol spelen bij het vorm geven van de economische activiteit in 2022. Hoewel de overheidsuitgaven hoog zullen blijven, zal het algemene begrotingsbeleid in 2022 minder ondersteunend zijn. In de VS moet de Infrastructure Deal in werking treden. In de eurozone blijven de begrotingsuitgaven naar verwachting hoog door het herstelplan. China zet ook de stimulering voort.

Wat de monetaire steun betreft, beëindigen de centrale banken van de VS en het VK hun pandemie-QE programma’s, waarmee geld rechtstreeks in het financiële stelsel werd geïnjecteerd. Ook staan de Bank of England en de Federal Reserve op het punt om de rente te verhogen. Wade verwacht dat de rente in beide economieën verder zal stijgen in 2023. Het monetaire beleid wijzigt van positief naar neutraal, omdat de rente nog steeds laag is.

Gaat het spaargeld uit de lockdowns rollen?

Een einde aan de steunprogramma’s viel te verwachten, zodra herstel zich doorzet. Om de groei op peil te houden, moeten de consumenten aangespoord worden meer te besteden. Wade rekent erop dat de huishoudens het tijdens de lockdowns opgebouwde spaargeld zullen uitgeven.

De spaarquote van de VS is in 2021 al aanzienlijk gedaald, maar het is van cruciaal belang voor de consumptie dat deze in 2022 verder daalt. Voor de eurozone en het VK is het verhaal vergelijkbaar. De situatie in China is moeilijker te beoordelen door een gebrek aan gegevens, maar men gaat ervan uit dat er minder spaaroverschotten zijn dan in het Westen.

Beleidsverschillen op het wereldtoneel

Wade verwacht tussen 2021 en 2022 aanzienlijke schommelingen voor de VS en het VK, van een maximale stimulering tot een meer bescheiden of neutrale koers. De eurozone blijft meer voluit gaan, terwijl China overhelt naar meer stimulering aan zowel monetaire als budgettaire zijde. Hij denkt dat het verschil tussen de VS/het VK en de eurozone/China kansen zal creëren op de obligatie- en valutamarkten. 

Rond inflatie en groei blijven veel onzekerheden bestaan, niet in het minst als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen en aanhoudende tekorten aan arbeidskrachten. Hogere loonstijgingen die doorwerken in de kosten en prijzen kunnen leiden tot een hoger dan verwachte inflatie en een zwakkere groei, met het risico op stagflatie.

Lees ook