Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: 7 punten om op te letten bij themabeleggen….

Met thematisch beleggen krijgen beleggers blootstelling aan trends die de wereld veranderen.

Met thematisch beleggen krijgen beleggers blootstelling aan trends die de wereld veranderen. David Docherty, Investment Director bij Schroders, legt uit hoe beleggers de thema’s kunnen identificeren die een betekenisvolle impact van de belegging combineren met sterke rendementen.

Thematische fondsen richten zich op krachtige, wereldwijde langetermijntrends die de wereld veranderen en een schat aan beleggingsmogelijkheden creëren. Het doel van een thematische portefeuille is om winstgevend te beleggen in de krachtigste van deze thema's. Volgens Docherty zijn dit de thema's waar het menselijk vernuft innovatie ontketent om onevenwichtigheden in de wereld aan te pakken.

Tegenwoordig spelen verschillende krachtige thema's. Veel van deze thema's houden verband met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die dringende wereldwijde issues omvatten zoals het milieu, duurzame infrastructuur, verantwoorde consumptie, inclusie, en gezondheid en welzijn. Al deze doelstellingen worden geschraagd door de noodzaak om de planeet te beschermen en te investeren in mensen. Nu bedrijven steeds meer kapitaal aanwenden voor deze doelstellingen, ontstaan er boeiende nieuwe thematische beleggingskansen. Thematisch beleggen wordt daardoor ook steeds populairder.

Gedisciplineerd beleggen

Volgens Docherty voegt een thematische benadering aanzienlijke waarde toe, maar dan is het absoluut noodzakelijk dat dit op een gedisciplineerde manier gebeurt. Daartoe zijn volgens hem de volgende zeven elementen van essentieel belang bij de keuze van een beleggingsthema:

1. Overkoepelend raamwerk

Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de thematische strategieën robuust en duurzaam zijn en in staat zijn om op lange termijn alfa te genereren. Schroders wil thema's identificeren waar menselijke vindingrijkheid innovatie aanwakkert om de fundamentele onevenwichtigheden van de planeet en de mens aan te pakken.

2. Levensduur

Het is van essentieel belang dat thema's een lange levensduur hebben en dus structureel van aard zijn. Veel van de krachtigste thema's voor de toekomst zijn de thema's die in het verleden tot innovaties hebben geleid. Dit betreft uiteenlopende gebieden zoals gezondheidszorg, productie, energie, verstedelijking, infrastructuur, winkelen en amusement. Een belangrijke test voor een thema is of het beter kan presteren dan de MSCI All-Country World Index over een tijdshorizon van drie jaar of meer.

3. Belegbaarheid

Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar er moet een aanbod zijn van beleggingsinstrumenten waarmee blootstelling aan een thema kan worden bereikt. Sommige gebieden van thematische groei kunnen worden gedomineerd door regeringen of universiteiten, zoals onderzoek en ontwikkeling in een vroeg stadium. Maar naarmate thematisch beleggen geavanceerder wordt, zal private equity steeds meer een rol gaan spelen.

4. De omvang moet niet te smal en niet te breed zijn

Zodra de algehele belegbaarheid van een thema is vastgesteld, moeten de gekozen thema’s ook een optimale omvang hebben. Als ze te smal zijn, ontbreekt de flexibiliteit in evoluerende thema’s. Zijn ze te breed, dan missen ze de toespitsing die beleggers zoeken als ze in een bepaald thema willen beleggen. Er is bijvoorbeeld maar een handvol robotica-producenten en dit is onvoldoende om een robotica-universum te vormen, zelfs als toeleveranciers worden meegerekend.

5. Opwaarts potentieel in waardering

De thema's moeten qua waardering opwaarts potentieel hebben. Zodra de fundamentele aantrekkingskracht van een thema is vastgesteld, moeten de potentiële bedrijven worden geïdentificeerd en moet een oordeel worden gegeven over de geldende waarderingen. Een focus op subthema's is daarbij belangrijk, zodat de fondsbeheerder een breder thema kan volgen naarmate het zich ontwikkelt en de waarderingsmogelijkheden komen en gaan. Docherty wijst op twee valkuilen: te vroeg instappen en te veel betalen.

6. Actieve benadering

Schroders ziet de meeste kansen in een actieve, brede, wereldwijde benadering. Passief thematisch beleggen is traag en inflexibel en minder goed in staat om een adequate blootstelling te verwerven aan opkomende beleggingskansen in zich ontwikkelende thema’s. Een actieve benadering zorgt ook voor betrokkenheid bij de bedrijven waarin wordt belegd.

7. Governancestructuur

Als het overkoepelend kader minstens even belangrijk is om thema's af te wijzen als om ze te aanvaarden, dan moeten beleggers ook waakzaam zijn bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van de thematische beleggingsstrategieën. Governance is dus in een aantal opzichten een kritiek element van thematisch beleggen. Als de fundamentals van een thema zijn uitgespeeld, moeten beleggers dat erkennen. 

Conclusie

Docherty is er vast van overtuigd dat een thematische benadering aanzienlijke waarde kan toevoegen. De vereisten voor succes zijn talrijk en gevarieerd. Om op lange termijn superieure beleggingsrendementen te behalen via thematisch beleggen, is hij van mening dat een robuust intellectueel kader en een gedisciplineerde aanpak essentieel zijn om succesvol in de krachtigste beleggingsthema's te investeren.

Lees ook How to find the most powerful investment themes, door David Docherty, Investment Director bij Schroders.