Dit artikel wordt u aangeboden door OBAM Investment Management.

OBAM verwacht wederom een positief rendement op aandelen in 2022

Chief Investment Officer Sander Zondag van OBAM Investment Management verwacht dat 2022 het vierde opeenvolgende positieve jaar wordt voor aandelen.

In dit artikel kijken we vooruit met Sander Zondag naar een nieuw beleggingsjaar. Als Chief Investment Officer heeft hij al meerdere bull- en bearmarkten meegemaakt. Zondag staat kort stil bij de ‘verrassend hoge’ aandelenrendementen dit jaar. Het derde jaar op rij, want na de goede indexresultaten in 2019 en 2020 staat de MSCI All Country World Index (ACWI) eind november 2021, alweer 23,8% in de plus, gemeten in euro.

‘De beurzen hebben veel beter gepresteerd dan ik begin dit jaar inschatte, toen er nog veel onduidelijkheid bestond over het verloop van de pandemie. De voortgaande monetaire stimulans en gemiddeld beter dan verwachte bedrijfsresultaten waren leidend, ondanks dat sommige bedrijfstakken fors werden geraakt door corona.’

Loon-prijsspiraal
Het macro-economische beeld voor komend jaar wijkt op twee punten af van dat van eerdere jaren: voor het eerst in lange tijd is er geen deflatie- of recessiegevaar. In combinatie met aanhoudend lage rentetarieven lijkt dat een gunstig klimaat voor aandelenbeleggers. Zondag beaamt dat de huidige economische condities goed kunnen uitwerken voor veel bedrijven, maar voegt er wel aan toe dat inflatie dan niet te veel moet doorschieten.

Inflatie splijt momenteel de markt in twee kampen; tot aan de centrale banken toe. De Federal Reserve (Fed) houdt de laatste weken meer rekening met inflatierisico’s, terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) uitgaat van een tijdelijk fenomeen. In welk kamp bevindt Zondag zich? ‘Als je het me zonder nuancering zou vragen dan zeg ik: tijdelijke inflatie. De prijzen van bijvoorbeeld containers, energie, karton en microchips zullen weer vallen, en vraag en aanbod in de economie komen meer in evenwicht. In korte tijd heb ik echter redelijk wat indicatoren voorbij zien komen, die wijzen op een meer ‘sticky’ inflatie. Een beetje hogere structurele inflatie hoeft niet per se verkeerd te zijn voor aandelenmarkten, zolang er maar geen loon-prijsspiraal ontstaat.’

 

Monetaire en fiscale stimulering
Hoe ziet Zondag monetaire en fiscale stimulering doorwerken op aandelenmarkten? Zondag: ‘De forse monetaire stimulering is de afgelopen jaren duidelijk positief geweest voor aandelenmarkten, die er wel ietwat high van zijn geworden. Waarderingsmaatstaven zijn mede hierdoor opgelopen, hoewel dat eveneens komt doordat vastrentende waarden (met name veel staatsobligaties) geen alternatief zijn. Het zou gezond zijn als de wereldwijde monetaire stimulering ietwat werd afgebouwd - er is vrijwel geen deflatie- of recessiegevaar - maar de markten kunnen kortstondig in paniek raken van elke zinspeling hierop. Ik verwacht uiteindelijk wel dat het terugdraaien van stimulering dichterbij komt en zolang het op weloverwogen wijze wordt uitgevoerd, is dat niet per se slecht voor aandelenmarkten.’

De wereld heeft een gigantische berg schuld op zich genomen. Zijn we aan het dansen op de vulkaan? Ten dele, zegt Zondag, die onderscheid wil maken tussen schulden die consumenten, bedrijven en overheden zijn aangegaan. ‘Het schuldprobleem bij bedrijven en consumenten valt mee. Het probleem ligt grotendeels bij overheden. Als de rente snel oploopt dan worden sommige landen kwetsbaar, zoals de Europese zuidelijke landen.’

Aandelen
Zondag verwacht dat ook in 2022 dat bedrijfsmodellen die vooroplopen binnen structurele trends zoals digitalisering, robotisering, duurzaamheid of de energietransitie bovengemiddeld zullen presteren. Of het ondanks relatief gunstige condities een beter of slechter jaar wordt voor de brede aandelenmarkten vindt hij echter lastiger te voorspellen. ‘Ik dacht vorig jaar al dat het dit jaar niet beter kon. Voor dit jaar reken ik per saldo op een totaalrendement op aandelen tussen 7 en 9%, zonder bijzondere geopolitieke ongelukken. Het blijft mijns inziens de beste categorie om consistent kapitaal op te bouwen.’

Voor meer informatie, ga naar de OBAM website.


OBAM Investment Management B.V. is een ICBE-beheerder en is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
OBAM Investment Management B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de juistheid van dit artikel, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie.
De in dit artikel opgenomen opinies zijn het oordeel van OBAM Investment Management B.V. op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.