Dit artikel wordt u aangeboden door BNP Paribas Asset Management.

BNP Paribas AM: Gelijkheid en inclusie belangrijk voor kansen langetermijnwinst

Concept ‘gelijkheid en inclusie’ van cruciaal belang voor opbouw rendabele, evenwichtige en duurzame portefeuille.

Terwijl de meeste beleggers nu vertrouwd zijn met de term ‘ESG’, zal de uitdrukking ‘gelijkheid en inclusie’ niet meteen een belletje doen rinkelen. Toch is dit concept van cruciaal belang om een rendabele, evenwichtige en duurzame portefeuille op te bouwen.

 

Voor Delphine Riou, Environmental, Social and Governmental (ESG) Research Analyst bij BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) staat ‘gelijkheid en inclusie’ voor “de eerlijke spreiding van economische groei in de samenleving en het scheppen van kansen voor iedereen.”

 

Het thema gelijkheid en inclusie is een belangrijke duurzaamheidspijler voor BNPP AM, naast de energietransitie en ecologische duurzaamheid. Het is nog belangrijker geworden tijdens de coronapandemie. Riou: “De pandemie heeft de kloof tussen de zogenaamde haves en havenots vergroot. Dan hebben we het over een leefbaar inkomen, het hebben van een job, gezondheid, gezonde voeding kunnen betalen, toegang hebben tot onderwijs en opleidingen, of zelfs je laten vaccineren. Die toegenomen ongelijkheid vergroot het risico op een gefragmenteerde samenleving en ondermijnt de groei van de economie en bedrijven.”

 

De aandacht voor gelijkheid en inclusie gaat hand in hand met een focus op langetermijnprestaties op basis van stabiliteit en efficiëntie. Die focus probeert de sociale spanningen binnen het bedrijf te verminderen, promoot een meritocratische benadering van middelen en talent, en verbetert het ondernemings- en investeringsklimaat.

 

Opportuniteit voor beleggers
BNPP AM is ervan overtuigd dat er voor beleggers kansen opduiken nu bedrijven sociale kwesties identificeren en aanpakken, zowel in de zakenwereld als daarbuiten. “Wij geloven dat bedrijven die gelijkheid en inclusie nastreven, daardoor ook betere resultaten kunnen behalen”, zegt Riou. “De aanwezigheid van vrouwen in de directie, bijvoorbeeld, is goed voor een bedrijf. Dat blijkt uit de studie ‘Diversity wins: how inclusion matters’, die consultancybedrijf McKinsey in 2020 uitvoerde. Managementteams die voor meer dan 30% uit vrouwen bestaan, presteren doorgaans beter dan die met minder of geen vrouwen.”


BNPP AM heeft vijf pijlers geïdentificeerd om bedrijven op te sporen die gelijkheid en inclusie centraal stellen. Die pijlers koppelen bedrijfspraktijken aan goede inclusieve praktijken:

  1. sterke sociale normen, zoals degelijke jobs voor de werknemers in het bedrijf en in de waardeketen;
  2. investeringen in sociale mobiliteit, bijvoorbeeld door de competenties van werknemers te ontwikkelen;
  3. een hoogwaardig product- en dienstenaanbod dat voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, met bij voorkeur producten en diensten die essentieel zijn voor maatschappelijke vooruitgang, zoals gezondheidszorg, onderwijs, energie en huisvesting, maar ook de toegang tot digitale hulpmiddelen of mobiliteit;
  4. een focus op de langetermijnbelangen van het bedrijf, de gemeenschap en de samenleving, bijvoorbeeld via correcte vergoedingsregelingen of ethisch zakendoen door het principe van de vrije markt na te leven, eerlijke en billijke belastingen te betalen en lobbywerk te vermijden;
  5. een antwoord op de klimaatverandering, die kwetsbare bevolkingsgroepen bedreigt; een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn CO2-uitstoot verlagen en de biodiversiteit beschermen.


Riou: “We scoren de bedrijven in ons beleggingsuniversum op die vijf parameters, binnen een kader van ESG-factoren. De sociale factor overheerst, met een weging van 65% in ons gegevensmodel. Natuurlijk houdt onze doorlichting ook rekening met gewone criteria. We maken een grondige analyse van de fundamentals, we werpen een blik op de groeivooruitzichten en de duurzaamheid van de bedrijfsstrategie, op de financiële gezondheid en het ESG-profiel, en bekijken ook de vaardigheden van het managementteam.”

 

Prestaties
Beleggers vrezen vaak aan rendement te moeten inboeten wanneer sociale factoren worden opgenomen in het selectieproces. Volgens Riou is dat idee ongegrond: “Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven die gelijkheid en inclusie nastreven, mogelijk betere resultaten behalen op middellange tot lange termijn. Ze hebben namelijk minder werkingskosten, een betere winstgevendheid en hogere aandelenkoersen.” Bedrijven moeten daar wel bewust aan werken: “Door de competenties van werknemers te ontwikkelen, worden ze betere innovatoren; door hen een eerlijk loon te geven, vergroot je hun betrokkenheid. Door goede relaties uit te bouwen en te onderhouden, en ethische gedragsregels na te leven, kan een bedrijf ook zijn toelevering en de maatschappelijke aanvaarding van zijn activiteiten verzekeren.” Last but not least wijst Riou op het voordeel van diversiteit op de werkvloer, want “daardoor zijn werknemers zich beter bewust van de behoeften van verschillende consumenten en kunnen ze zich op een rendabele manier op onderbediende markten richten.”

 

Er is ook de kwestie van het bedrijfsrisico. Door sociale problemen te negeren, stelt een bedrijf zich mogelijk bloot aan kritiek van consumenten, of zelfs aan een weigering of boycot door kopers. Het bedrijf riskeert imagoschade, want ethische praktijken staan meer en meer in het brandpunt van de belangstelling, zowel in de media als bij beleggers. Veel beleggers, hun eigen reputatie als verantwoorde beleggers indachtig, zullen deze ontwikkelingen grondig onderzoeken wanneer ze in dergelijke bedrijven willen beleggen of net desinvesteren. Kortom, er zijn goede redenen om gelijkheid en inclusie in het vizier te hebben en te houden.
 

Ontdek BNP Paribas Inclusive Growth