Investment Officer partner podcast

Invesco: Private credit: een veilige haven in alle marktomstandigheden

Private debt of senior secured loans zijn in trek bij institutionele beleggers. Ze kunnen hoge rendementen bieden tegen een relatief laag risico. Het geheim van de smid is het kiezen van bedrijven met bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel, relatief ongevoelig voor conjuncturele schommelingen. Vooral Amerikaanse bedrijven zijn volgens Invesco’s portfoliomanager Raman Rajagopal goed gepositioneerd: minder gevoelig voor geopolitieke spanningen en flexibelere arbeidsmarkt liggen daaraan ten grondslag. Marije Groen onderzoekt in deze podcast de voordelen van beleggen in private schulden voor beleggers.