Dit artikel wordt u aangeboden door Triodos Investment Management.

Repowering als aanjager voor de energietransitie

Photo by courtsey of E-Connection

Repowering als aanjager voor de energietransitie

Meer duurzame energie opwekken versnelt de energietransitie. Een belangrijk middel daarvoor is repowering: het vervangen van oude molens en technologie door efficiëntere windturbines. “Dat levert twee tot zelfs drie keer zoveel stroom op. Ook zetten we in op energieopslag en slimme achter-de-meter oplossingen”, aldus Sonja de Ruiter en Michiel van Beek van Triodos Energy Transition Europe Fund.

Veel van de wind- en zonneparken in Europa zitten na zo’n 25 jaar aan het einde van hun levensduur. De technologie – windturbines of zonnepanelen – is aan vernieuwing toe. Dat vergt grote investeringen, maar biedt ook kansen omdat er een flinke efficiencyslag valt te maken, waardoor bijvoorbeeld windparken meer duurzame energie opwekken. Hierdoor wordt uiteindelijk de energietransitie versneld.  

Met meer dan tien grote windparken in de portefeuille is Triodos Energy Transition Europe Fund een belangrijke speler in repowering - de herontwikkeling van wind- en zonneparken. Bij een aantal grote projecten is die herontwikkeling al begonnen, doorgaans in een joint venture met een projectontwikkelaar met veel lokale ervaring.

Herontwikkeling van bestaande locaties heeft voordelen boven het aanleggen van nieuwe parken, stelt Van Beek. “Alle infrastructuur ligt er al. Met name het aanleggen van de aansluiting op het energienetwerk is doorgaans een forse kostenpost. Bovendien is er al een bestemmingplan en kun je in sommige gevallen zelfs op de oude fundering bouwen. Kortom, de kans op succes is groter.”

 

Repowering biedt impact en rendement

Van Beek legt uit dat deze projectontwikkeling meer impact en rendement oplevert dan wanneer het fonds simpelweg een belang neemt in een bestaand windpark. “We creëren met repowering daadwerkelijk iets nieuws. We maken iets mogelijk met onze investering: extra capaciteit die zorgt voor de opwekking van meer duurzame energie. Dat is tastbare impact.”

Daarbij leidt projectontwikkeling ook tot een beter rendement dan in een situatie waarin je bijvoorbeeld tegen andere investeerders moet opbieden in een tender voor deelname in een bestaand windmolenpark, vervolgt Van Beek. “Die deelname gaat dan namelijk naar de investeerder die genoegen neemt met het laagste rendement. Daar houden we ons verre van.” 

Repowering heeft nog een voordeel. De Ruiter: “Omdat het om eigen parken gaat, kunnen we al in een vroeg stadium met de voorbereidingen beginnen, voordat de eerste spade de grond in gaat. Dat is verstandig asset beleid. Je wacht niet tot het windpark aan het einde van de economische levensduur zit, maar kunt alvast stappen zetten. Omdat het hier om langjarige processen gaat, is dat een enorm voordeel.”

 

Een kleine ecologische voetafdruk

Repowering draait in eerste instantie om het verhogen van de productie in megawatt, met name dankzij de inzet van nieuwe turbines die technologisch een stuk verder zijn dan de oude. We kijken echter ook naar andere verbeteringen, bevestigt De Ruiter. “Ons beleid is om de ecologische voetprint zo klein mogelijk te maken. Daarbij hoort ook het hergebruik van de materialen van de molens die je vervangt. In de recycling van bijvoorbeeld de molenwieken moet de industrie nog stappen zetten. Wij willen op dat vlak in de voorhoede zitten.”

In de provincie Zeeland zijn de windparken Neeltje Jans en Roompotsluis al ‘gerepowered’. Voor de windparken Willem-Annapolder en Jacoba Haven zijn er afspraken gemaakt met partners E-Connection en Zeeuwind. Ook de capaciteit van het grote windpark Midlum in Duitsland zal door repowering verder worden vergroot. Van Beek verwacht dat de repowering van deze parken een verdubbeling van de energieopwekking zal opleveren. Er is ook een grondig onderzoek uitgevoerd naar de impact van de herontwikkeling op de omringende ecologie, waterveiligheid, geluid, externe veiligheid en toerisme. “Een uitkomst hiervan was dat de locatie van een van de nieuwe turbines moest worden gewijzigd om een broedkolonie vogels en de migratieroute van vleermuizen te beschermen.”

 

Batterijopslag als versneller van de energietransitie

Duurzame bronnen leveren inmiddels circa 50% van de elektriciteit in Nederland, maar wind en zon kunnen op piekmomenten in de opwekking teveel energie aan het net leveren, en op andere momenten te weinig. Ook de aanpak van netcongestie is daarom een belangrijk speerpunt voor het fonds, stelt Van Beek. “Bij de uitrol van duurzame energie is dat nog vaak een remmende factor.”

De stabiliteit van bijvoorbeeld het Nederlandse energienet is een groeiende zorg. Voor met name bedrijven zijn de gevolgen ernstig als ze even of zelfs structureel onvoldoende stroom beschikbaar hebben. De vraag naar elektriciteit groeit elk jaar, zeker met de elektrificatie van onze economie en ons wagenpark.

Investeren in het energienetwerk zelf is een voor de hand liggende oplossing. Ook energieopslag bij de parken speelt echter een cruciale rol om de pieken en dalen in opwekking op te kunnen vangen. Batterijen zijn daarmee niet meer weg te denken bij de (her)ontwikkeling van wind- en zonneparken. Naast het neerzetten van nieuwe turbines is het realiseren van energieopslag de tweede belangrijke investeringsactiviteit van Triodos Energy Transition Europe Fund.

 

Slimme achter-de-meter oplossingen

Ook bedrijven kunnen zich ‘achter de meter’ met een batterij-opslag op het bedrijfsterrein verzekeren van stroomvoorziening, zodat ze minder afhankelijk worden van het energienet. Batterijen kunnen zelf opgewekte stroom opslaan, waarmee bedrijven piekperiodes in het energienet kunnen opvangen.

“In Groot-Brittannië en Ierland werken we in een joint venture samen met GridBeyond, om bij bedrijven batterijen te installeren. “Batterijen maken de stroomvoorziening voor bedrijven en huishoudens stabieler”, stelt Van Beek.  ”Ze verbeteren tevens de kwaliteit van de netspanning waardoor er minder storingen optreden.”   

Deze achter-de-meter oplossingen stoppen niet bij batterijen. We hebben ruime ervaring met het opwekken van stroom met zonnepanelen op bedrijfsdaken. Bedrijven kijken ook steeds vaker naar een slimmer verbruik van elektriciteit. Van Beek: “Bijvoorbeeld door je productie af te stemmen of een vloot elektrische voertuigen op te laden buiten de drukke tijden op het net. Dat laatste kan met slimme laadpalen. We zijn betrokken bij diverse initiatieven waarin deze achter-de-meter oplossingen geïntegreerd worden.”

Ook bij de herontwikkeling van de parken zijn creatieve oplossingen mogelijk. De Ruiter: “Je kunt de beperkte netcapaciteit en ruimte beter benutten door een combinatie van windmolens, zonnepanelen en baterijen neer te zetten. Als het niet waait schijnt wellicht wel de zon, en als je weinig zon hebt, kan wind het gat vullen. Wat we bij repowering ook doen is goed inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Een goede oplossing nu, wil niet zeggen dat het ook de juiste oplossing is voor morgen.”

 

Disclaimer

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het Essentiële-informatiedocument van Triodos Energy Transition Europe Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De Engelse samenvatting van de rechten van investeerders vindt u hier. De waarde van de activa van het fonds kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren. Triodos Energy Transition Europe Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen en van icbe’s en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank in Nederland.Triodos Investment Management kan beslissen het aanbieden van zijn instellingen voor collectieve belegging in uw land stop te zetten.