Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders presenteert analysemodel van de waarde van human capital binnen bedrijven

Human capital management

Schroders heeft een nieuw analysemodel gepubliceerd om de waardecreatie van human capital te beoordelen. Dit omvat een eenvoudige reeks kwantitatieve boekhoudkundige maatstaven en kwalitatieve technieken. Samen kunnen die beleggers in staat stellen meer inzicht te krijgen in de bijdrage van human capital management aan de winstgevendheid en de productiviteit van een bedrijf.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn onder andere:

 • We kunnen bepalen en meten wat het resultaat is van goed human capital management en waarom we structurele en cyclische redenen zien om hier nu op te focussen.

 • Het rendement op human capital is positief gecorreleerd met de verwachte excess returns (die een relevante benchmark of index overschrijden) over meerdere tijdshorizons en over een meerderheid van de sectoren, zelfs na het controleren van het rendement op ingezet human capital en aangepast voor een verscheidenheid aan factoren.

 • Human capital management kan de balans en het resultaat van een onderneming op verschillende manieren beïnvloeden.

 • Dit gezegd hebbende, is er een risico verbonden aan te veel focus op een objectieve maatstaf voor human capital. De analyse van human capital moet een combinatie zijn van een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling. Met behulp van KPI’s om goed human capital management te identificeren kunnen we de drijfveren van verandering bekijken en laten zien hoe we de productiviteit van human capital kunnen optimaliseren.

   

De analyse, die gemaakt werd met academische ondersteuning van het Oxford Rethinking Performance Initiative aan de Saïd Business School, University of Oxford en California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), bevestigt dat human capital de productiviteit en winstgevendheid van het bedrijf duidelijk beïnvloedt en dat bedrijven met een duurzame managementstijl een hoger rendement en een hogere waarde voor beleggers creëren.

 

Nicholette MacDonald Brown, Head of European Blend, Schroders, heeft deze analyse verwerkt in haar beleggingsproces. Ze zei: “In tegenstelling tot milieufactoren die transparante waarden hebben, is human capital van oudsher moeilijk te kwantificeren. Vooral als we kijken naar de onderkant van de marktkapitalisatie, waar de gegevens uiterst ondoorzichtig zijn. Dit analysemodel stelt actieve beheerders zoals wij in staat om meer inzicht te verkrijgen in bedrijven binnen ons beleggingsuniversum. We kunnen de leiders en achterblijvers op het gebied van het beheer van menselijk kapitaal identificeren om weloverwogen allocatie- en engagementbeslissingen te nemen.”

 

Angus Bauer, Head of Sustainable Research, Schroders, verklaarde:  Dit onderzoek leert ons dat beleggers het beheer van human capital niet mogen negeren bij de evaluatie van bedrijven waarin wordt belegd. Terwijl de economische volatiliteit blijft aanhouden, blijkt uit onze analyse dat bedrijven met een sterk human capital management waarschijnlijk beter in staat zijn om effectief te navigeren in de toekomst. Hoewel de integratie van artificiële intelligentie in alle sectoren evolueert, zal de relevantie van mensen als de behoeders van waardecreatie hoog blijven.”

 

Belangrijkste bevindingen over het belang van human capital

Bedrijven werken met verschillende soorten kapitaal om waarde te creëren - financieel, fysiek en menselijk. Dit laatste wordt in toenemende mate erkend, maar wordt zelden in detail geanalyseerd. Er zijn meerdere structurele en cyclische factoren die het belang van human capital ondersteunen.

Dit zijn de belangrijkste visies en bevindingen over dit onderwerp tot nu toe:

 1. Human capital is een cruciale bron van concurrentieel voordeel en fundamentele veerkracht;

 2. Om human capital doeltreffend te beheren, dienen verschillende systemen gestuurd te worden, waaronder operationele modellen, cultuur en inclusie, stimulansen, talent en leren, en innovatie;

 3. Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het beheer van human capital stelt ons in staat om verschillende vragen te stellen over wat waardecreatie stimuleert en duurzaam maakt;

 4. Het rendement op investeringen van human capital (HCROIHuman Capital Return on Investment) is een boekhoudkundige kwantitatieve maatstaf die gebruikt kan worden naast de toegevoegde waarde van de werknemers (EEVA) en andere maatstaven om de effectiviteit van het beheer van human capital te beoordelen;

 5. HCROI is positief gecorreleerd met de verwachte excess return over meerdere tijdshorizons en over verschillende sectoren, zelfs na controle voor verschillende factoren;

 6. Bedrijven met een sterkere HCROI creëren meer waarde tijdens de cyclus;

 7. HCROI-analyse kan worden gebruikt als onderdeel van een breder beleggings- en engagementproces; het helpt ons bij het beantwoorden van de vraag waarom bedrijven met een vergelijkbaar niveau van investeringen in arbeid verschillende fundamentele resultaten kunnen bereiken;

 8. Bedrijven communiceren slecht over de gegevens ten aanzien van human capital; een uitgebreidere en meer diepgaande communicatie zou de marktdeelnemers en vermogenseigenaren ten goede komen.

 

Meer informatie over dit onderzoek en de bevindingen vindt u hier. Dit analysemodel is een aanvulling op de Engagement Blueprint van Schroders, waarin de prioriteiten en aanpak voor de dialoog met bedrijven worden uiteengezet.

 

Hieronder vindt u links naar een samenvatting van het onderzoek en naar de vijf hoofdstukken die in het onderzoek aan bod komen.