Wet- en regelgeving

Toezichthouders stellen SFDR-wijzigingen voor: meer detail én veel extra werk