Fondshuizen · Beleggen

Pensioenfonds PME valt BlackRock af om stembeleid

Larry Fink, BlackRock

Een bijzondere post op Linkedin, deze vrijdag: Marcel Andringa, bestuurder uitvoerend balans- en vermogensbeheer van PME Pensioenfonds, stelt dat het Amerikaanse BlackRock - dat voor zijn deelnemers een paar miljard euro in aandelen belegt -, ‘slappe hap’ opdient als het om engagement en stembeleid gaat.  Op verzoek van Investment Officer gaf BlackRock vrijdag einde dag een reactie. 

Andringa reageert op een korte bijdrage van columnist Mathijs Bouman in het FD van woensdag. Hij roept daarin Nederlandse pensioenfondsen ter verantwoording met de vraag wat zij ervan vinden dat het BlackRock van topman Larry Fink dit jaar veel minder klimaatresoluties steunt. Dat lijkt in tegenspraak te zijn met de  open brief die hij begin 2020 aan ceo’s van grote beursgenoteerde bedrijven schreef en waarin zij worden opgeroepen hun milieu- en klimaatschade te verminderen. 

Citaat uit dat stuk van Bouman: ‘Vorige week bleek dat de goede bedoelingen uit 2020 niets anders waren dan dat: goede bedoelingen. BlackRock kondigde aan niet meer zo vaak te zullen meestemmen met klimaatresoluties tijdens aandeelhoudersvergaderingen. We moeten de fossiele industrie wat meer z’n eigen ding laten doen, vindt Fink. Dat is beter voor de financiële resultaten. Wat een slappe hap. Vinden de Nederlandse pensioenfondsen hier misschien ook iets van?’ 

‘Dit mooi voor de bühne’

Andringa reageert, zoals hij vrijdag deed, instemmend op Bouman: ‘dat is slappe hap.’ Andringa schrijft in zijn post: ‘het lijkt heel nobel dat Larry Fink (foto) ieder jaar een brief stuurt naar bedrijven in BlackRock’s portefeuille. Als de grootste vermogensbeheerder ter wereld lijkt hij zich hard te maken voor duurzaam beleggen. Maar ik heb al lange tijd de indruk dat dit mooi voor de bühne is. Tot daden die echt een verschil maken komt BlackRock zelden.’

Andringa vervolgt: ‘nu lijkt dat ook erg lastig als je productfolder voornamelijk bestaat uit het passief volgen van een index. Want wat is het effect van bijvoorbeeld engagement als je toch niet met de voeten kan stemmen door, indien nodig, de aandelen te verkopen? Passief beleggen in een standaard index verenigt zich nu eenmaal niet echt met het voor de lange termijn duurzaam beleggen. Toch zou dit juist de reden voor BlackRock moeten zijn om dan wel mee te stemmen met klimaatresoluties. Als je dat dan ook niet doet, dan bevestig je het beeld dat velen hebben van het toepassen van ESG in beleggingsportefeuilles: als puntje bij paaltje komt dan stelt het niet zo veel voor en gaat poen voor principes.’

Hij stelt dat hierbij van belang is dat ‘veel pensioenfondsen weliswaar beleggen via BlackRock maar zelf of via andere partijen het engagement en het stembeleid uitvoeren. Voor PME pensioenfonds belegt BlackRock ook een paar miljard euro in aandelen. BlackRock volgt voor ons een door onszelf samengestelde index. Dat doen ze heel goed. Het engagement en het stembeleid doen we zelf, en daarvoor zijn we niet afhankelijk van BlackRock.’

Pensioenfederatie: ‘dat is duidelijke taal!’

Andringa concludeert: ‘Het wordt langzaam duidelijk: ondanks de mooie beloftes lijken de grote commerciële vermogensbeheerders eerder een sta-in-de-weg dan een katalysator voor duurzaam beleggen. Pensioenfondsen die hun vermogensbeheer aan deze partijen uitbesteden moeten actief aandeelhouderschap in huis uitvoeren, en zelf stemmen over hun aandelen. BlackRock heeft die mogelijkheid onlangs aangekondigd. En dat is maar goed ook, want van Larry Fink zelf hoeven we voorlopig niet al te veel te verwachten.’

Niet minder verrassend dan deze post, is de reactie van Edith Maat. Zij is de algemeen directeur van de Pensioenfederatie en schrijft in een kort statement: ‘dat is duidelijke taal, @marcelandringa!’ Ook instemming, maar wat minder verrassend, gelet op zijn achtergrond, van duurzaamheidsspecialist Willem Schramade: ‘Eens. Beter: betrokken lange termijn aandeelhouderschap in een geconcentreerde portefeuille die je echt kent; en waarin je stuurt op integrale waarde: sociaal, ecologisch en financieel positieve resultaten. Wie durft?’

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME Pensioenfonds, schrijft bij de post van collega Andringa: ‘BlackRock, gráág jullie visie!’ 

Reactie BlackRock 

In een schriftelijke reactie, op verzoek van Investment Officer, laat de Amerikaanse vermogensbeheerder weten: ‘BlackRock is geïnteresseerd in de strategieën en de plannen van bedrijven om in te spelen op de uitdagingen van de energietransitie en de kansen die deze met zich meebrengen, omdat deze direct van invloed zijn op de beleggingsresultaten van onze klanten.’

‘Stemmen op zowel de herverkiezing van bestuurders als goed geformuleerde aandeelhoudersvoorstellen kan een nuttige uiting zijn van het beleggerssentiment. Wij blijven het stemmen op aandeelhoudersvoorstellen zien als een belangrijke rol in onze inspanningen tot stewardship’, besluit BlackRock.

Gerelateerde artikelen op Investment Officer: