Beleggen

‘Houd rekening met een langere rentepauze dan de markt voorziet’

Wim Vandenhoeck, Invesco

De markt verwacht een renteverlaging van 75 basispunten door de Federal Reserve na een pauze van zes maanden. Volgens Invesco is de kans dat dat gebeurt veel kleiner dan de markt denkt. Dat is goed nieuws voor opkomende markten, aldus Wim Vandenhoeck, senior portfoliomanager EMD en wereldobligaties.

Volgens Invesco wordt er onvoldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Fed veel langer dan zes maanden pauzeert. ‘Dit is hét moment in de cyclus om short dollar te zitten en long te gaan op min of meer al het andere’, zegt Vandenhoeck. Investment Officer zocht hem op in zijn kantoor aan de Hudson River, op het zuidelijkste puntje van Manhattan.

De mogelijke scenario’s

Zodra de effecten van het aanscherpen van het monetair beleid in de VS volledig doorsijpelen in de economie, bestaat het risico op een aanzienlijke economische contractie. In dat geval is de kans op een renteverlaging groot.

Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat toekomstige macro-economische gegevens wijzen op een aanhoudende verhoogde inflatie, wat waarschijnlijk zou leiden tot een nieuwe renteverhoging door de Fed. Momenteel bedraagt de inflatie in de VS ongeveer 5 procent, tegenover ruim 8 procent vorig jaar. Een verlaging, maar nog steeds aanzienlijk hoger dan het langetermijngemiddelde van 3,28 procent.

Volgens Vandenhoeck zal de spanning tussen deze twee scenario’s, namelijk het risico van hardnekkige kerninflatie en het tegenovergestelde risico van economische contractie, ervoor zorgen dat de Fed veel langer in de “pauzestand” kan blijven dan de markt momenteel verwacht. ‘Zolang het land niet in een recessie belandt, zal de rente niet dalen.’

Geen recessie in de VS in 2023

‘Het Amerikaanse werkloosheidscijfer, zoals uitgedrukt in de Nonfarm Payrolls (NFP), moet aanzienlijk dalen om het land in een recessie te duwen’, zegt Vandenhoeck. ‘Dat zal niet gebeuren in 2023.’

In april groeide de Amerikaanse arbeidsmarkt met 253.000 banen. Het algemene werkloosheidscijfer bleef stabiel op 3,4 procent, het laagste percentage sinds 1969. Bovendien was er een aanzienlijke stijging van het gemiddelde uurloon met 0,5 procent. Centrale bankiers, zowel in de VS als elders, maken zich zorgen over de aanhoudende loongroei, omdat zij vrezen dat dit een loon-prijsspiraal kan veroorzaken, waarbij hogere lonen de prijzen opdrijven en de inflatie versterken.

‘Gezien de banen- en loongroei en de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie, gaan wij uit van een Fed die de rente veel langer dan zes maanden parkeert op het huidige niveau van 5 tot 5,25 procent’, aldus Vandenhoeck.

‘De kans dat er iets in de economie gebeurt dat de Fed aanzet tot een betekenisvolle versoepeling - 200 basispunten of meer - is nihil op korte termijn.’

Opkomende markten

De rente in opkomende markten ligt gemiddeld hoger dan in ontwikkelde markten, vooral in landen zoals Latijns-Amerika, Hongarije, Indonesië en Zuid-Afrika. Volgens analyses van Invesco is het onwaarschijnlijk dat de renteverschillen opnieuw in het voordeel van de Verenigde Staten zullen uitvallen. Het fondshuis verwacht dat de investeringen in dollars geleidelijk zullen afnemen.

‘Centrale banken in opkomende markten hebben doorgaans de neiging om de hoge rente te handhaven of zelfs verder te verhogen. Daardoor zal het nominale renteverschil met ontwikkelde markten naar verwachting blijven bestaan’, aldus Vandenhoeck.

Als gevolg van een verschuiving in economische groei en renteverschillen, die meer in het voordeel van niet-Amerikaanse landen zullen uitvallen, zullen ook de geldstromen zich omkeren en wegvloeien uit de Verenigde Staten, legt hij uit. ‘Bovendien lijken opkomende markten in een vergelijkbaar tempo te desinfleren als ontwikkelde markten, waardoor het reële renteverschil in stand blijft.’

‘Beleggers kunnen daarom gedurende de rest van het jaar profiteren van hoge nominale en reële rendementen in lokale staatsobligaties. Bovendien bestaat de mogelijkheid om uiteindelijk te profiteren van een zwakke dollar wanneer de Amerikaanse economie uiteindelijk in een recessie belandt.’

Gerelateerde artikelen op Investment Officer: