NL Asset allocatie

Alles lijkt op zijn plaats te vallen voor onstuimig groeiend India