Beleggingstrends

Wat de topmensen van de sector in 2022 uit hun slaap hield

Masters in finance

De bestuurders van de beleggingssector in Nederland hebben in het aflopende kalenderjaar 2022 veel op hun bord gehad: wet- en regelgeving, vergroening en greenwashing, consolidatie en het opkomende belang van private markets. Aan de hand van quotes van de topmensen markeren we dat roerige jaar. Twee van de opmerkelijke uitspraken: ‘pensioenfondsen zijn luie beleggers’ en ‘het enige wat blijft hangen is greenwashing’.

Je wilt als eerste in het wagentje van de achtbaan

Niets staat nu hoger op de prioriteitenlijst van Achmea Investment Management dan de voorbereiding op het nieuwe pensioenstelsel. De regering heeft de deadline voor de livegang alvast met rode pen in de agenda genoteerd voor 2027. ‘Het is de grootste verbouwing sinds de introductie van het stelsel. Er is echter wel een serieus risico van filevorming en dat men dan gaat dringen om als eerste in het wagentje van de achtbaan te kunnen gaan zitten.’ Er dreigt namelijk een opstopping, vertelt Jacob de Wit, topman van Achmea AM, in een gesprek.  ‘Ja, als de wetgeving rond is, dan komt het aan op de implementatie. Dan moet je op een vastgestelde moment als pensioenfonds overstappen naar een nieuwe regeling en invaren. Wij bereiden ons daar al lang op voor.’

Jacob de Wit, CEO van Achmea Investment Management, over het moment dat de wetgeving rond het nieuwe pensioenstelsel rond is en dat het aankomt op de implementatie.  

‘Staten als Florida staan sceptisch tegenover ESG’

Robeco  is actief in de VS en is tot de ontdekking gekomen dat ESG-integratie niet overal op even veel enthousiasme en begrip kan rekenen. ‘Dat staat in de VS nog in de kinderschoenen. Onze klanten zijn daar, in toenemende mate, in geïnteresseerd en volgen de ontwikkelingen in Europa op de voet. Tegelijkertijd zie je dat er ook een tegenbeweging is, die sceptisch staat tegenover ESG en verduurzaming. Voorbeelden daarvan vind je in staten als Florida, West Virginia etc. Maar dat beschouwen we als een “hurddle” die we zullen moeten nemen, want de opmars van duurzaam beleggen zoals we dat in Europa hebben gezien zal ongetwijfeld doorgaan’, zegt ceo Karin van Baardwijk in een gesprek. 

Karin van Baardwijk sprak in haar eerste interview sinds haar aantreden over de uitdagingen waarmee Robeco in de VS wordt geconfronteerd. 

‘We kunnen ons“splendid isolation” niet meer veroorloven’ 

‘Samenwerken is noodzakelijk. Om winstgevende groei te bewerkstelligen heb je schaal nodig, om bijvoorbeeld investeringen in IT en data mogelijk te maken. Consequentie daarvan is onder meer dat het fiduciaire team van Van Lanschot Kempen met alle geledingen samenwerkt. Wij streven namelijk naar een gezonde “cost income ratio” en dan kun je je geen “splendid isolation” veroorloven’, zegt Erik van Houwelingen, topman van Kempen Capital Management  

‘Daarom is de uitdrukkelijke opdracht om voor “cross fertilization” te zorgen. De kennis en kunde van het fiduciaire team is daarin de ruggengraat van de bank. Het is geen “nice to have”, maar het is hard nodig om alle klanten zo deskundig mogelijk te kunnen bedienen. Ja, in antwoord op je vraag, samenwerken is noodzakelijk om de uitdagingen van schaalgrootte het hoofd te bieden.’ 

Erik van Houwelingen, lid van de raad van bestuur van Van Lanschot Kempen, over de integratie van bank en vermogensbeheerder.

‘De deur staat bij mij altijd open, behalve de afgelopen weken dan’

‘Bij SNS was ik indertijd als directielid heel veel aan het vergaderen. Dan ben je niet zichtbaar. Bij Ten Cate is dat niet het geval. Dat is een verademing. De operationele leiding doen Wouter en ik zelf. We zijn 5 dagen per week op kantoor. De deur staat bij mij altijd open, behalve de afgelopen weken dan. Toen was deze even dicht’ , zegt topman Reinier Westeneng met een glimlach.

Reinier Westeneng, topman van Ten Cate & Cie, over de overstap van een beleggingsteam van InsingerGilissen Bankiers naar de private bank en vermogensbeheerder.

Het enige wat blijft hangen is greenwashing

‘In Brussel hebben ze heel veel haast met alle klimaatregelgeving. Dat is terecht. We moeten allemaal het uiterste doen voor een beter klimaat. Maar deze manier van uitrollen van de regelgeving is bijzonder slecht voor de reputatie van de sector en het enige wat blijft hangen zijn de beschuldigingen van greenwashing’, zegt directeur Iris van de Looij van Dufas. 

Iris van de Looij , directeur van Dufas, licht het stakeholdersonderzoek toe dat de belangenvereniging heeft uitgevoerd.  Stakeholders maken zich zorgen over de toekomst van de vermogensbeheerindustrie in Nederland, zo blijkt uit het onderzoek.

‘Er zijn veel “kopjes koffie gedronken, zoals we dat noemen’

‘Als de AFM onverwachts langskomt, wil je kunnen zeggen: welkom, kom binnen. Als je steeds harder moet vechten om daar aan te kunnen voldoen, is het een mooi moment om een partner te zoeken’, vertelt directielid Frederik Kalff van Oyens & Van Eeghen na de overname van Groenstate Vermogensbeheer uit Twente. ‘Groenstate was destijds niet op zoek naar een overname of overnemende partij, maar door de gesprekken met ons zijn ze daar toch over na gaan denken. Vervolgens zijn steeds meer “kopjes koffie gedronken”, zoals we dat altijd noemen in de sector. Het was een prettig proces.’

Directielid Frederik Kalff van Ooyens & Van Eeghen vertelt hoe de overname van Groenstate Vermogensbeheer in zijn werk ging. 

“Put your money, where your mouth is”

‘Uitgangspunt is voor ons “values-based investing”. Dat zit in onze genen, maar dat moet ook in de genen zitten van onze prospects. Zo werkt iedereen in de markt nu aan de ESG-parameters, maar bij ons geldt dat je dat doet, niet omdat het moet, maar omdat je daar ook echt in gelooft. Kortom, “put your money, where your mouth is”, vertelt Jacco Maters, topman van Anthos Fund & Asset Management. 

‘Impact beleggen gaat verder dan uitsluiten. Het gaat om het concreet bijdragen aan oplossingen. Als je daar toe bereid bent, dan ben je ons voor een “like-minded” klant. Dat betekent dat je ook echt als klant je geld wilt inzetten om de planeet een betere plaats te laten zijn. Denk aan natuur, maar ook aan menselijke waardigheid. Dat betekent dat we geen hoge winsten willen die behaald worden over de rug van mensen. Daar zetten we heel sterk op in.’ 

Jacco Maters, ceo van Anthos Fund & Asset Management, over het publiek gaan van het family office van de familie Brenninkmeijer.

Het kind gaat zonder ouders de wijde wereld in’

Wij hebben in 2016 dit Algemeen Pensioen Fonds (APF) opgericht, maar vanuit toezicht mochten wij ons er niet mee bemoeien. Het enige wat wij doen is het voeren van de administratie. Het onafhankelijke bestuur heeft voor de toekomst echter besloten dat zij niet meer verder gaat met ASR, maar met Cardano en Blue Sky. Wij hebben het kind ter wereld gebracht, maar het kind heeft besloten zonder de ouders de wijde wereld in te gaan’, zei topman Jos Baeten van ASR in een gesprek met IO. Wij zijn er niet blij mee. Ik kan er allemaal argumenten tegen inbrengen, maar het is een onafhankelijk bestuur dat zijn afweging maakt.’

Topman Jos Baeten van ASR vertelt in de marge van de jaarcijfers 2021 over de APF die men kwijt raakte. 

Pensioenfondsen zijn luie beleggers

Scheidend topman Bas-Jan Blom van ASN Impact Investors toont zich in een gesprek kritisch over pensioenfondsen. Ze roepen heel veel over duurzaamheid, maar in de praktijk is het voor hen heel moeilijk om de stap te zetten. Ze zijn groot, ze hebben een lange termijnvisie op hun beleggingen en toch vind ik ze, vanuit het perspectief van impact, luie beleggers. Daar zouden ze meer op aangesproken moeten worden.’

Bas Jan Blom, directeur ASN Impact Investors, verhult in zijn afscheidsinterview zijn frustratie over het duurzame engagement van pensioenfondsen niet.