Transfers

Transfers: Agentschap Financiën, Aviva Investors, Achmea Bank

Met ingang van 1 november is Justin Heydenrijk aangesteld als hoofd cash management en kapitaalmarktoperaties bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Het Agentschap beheert en financiert de staatsschuld en de schatkist en doet het dagelijkse cashmanagement voor het Rijk. Heydenrijk begon als optiehandelaar en heeft daarna verschillende functies gehad waaronder Head of Data Management, Valuation Modelling & Pricing bij Nationale Nederlanden Investment Partners en hij

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.