Fondsinterviews

Overlap in groei- en waardeindices ‘verrassend groot’

Meta, eigenaar van Facebook en Instagram, foto door Pete Pedroza via Unsplash

De onderverdeling in groei- versus waardeaandelen is minder dogmatisch dan de als grote tegenstelling gepresenteerde stijlen suggereren. Door de gehanteerde variabelen kan een bedrijf in beide stijlfondsvarianten voorkomen en is de overlap in indices verrassend groot.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.