Marktvisies

Onvoorspelbare inflatie baart beleggers zorgen

Brandstofprijzen dalen weer

De dalende inflatie overtreft de verwachtingen, maar het gevaar schuilt in de onvoorspelbare volatiliteit ervan. De sleutels tot succes: ‘cash, waarde-aandelen en een draai uit dollar-beleggingen’.

In mei stegen de consumentenprijzen in de EU met 6,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, het laagste niveau sinds februari 2022 en iets lager dan de door economen voorspelde 6,3 procent. In de Verenigde Staten is de inflatie inmiddels gezakt tot onder de 5 procent, het laagste niveau in twee jaar.

De dalende inflatie is goed nieuws voor huishoudens en beleggers, maar het vormt tevens ‘het enige zilveren randje’ in de meest recente marktvisie van State Street Global Advisors (SSGA). De Amerikaanse asset manager maakt zich namelijk zorgen over bokkensprongen in de inflatie op middellange termijn, en is niet alleen.

Ook Fabio Panetta, lid van het ECB-bestuur uit Italië, heeft vorige maand tijdens een presentatie zijn zorgen geuit over de volatiliteit van de inflatie. Hij merkte op dat de veranderende aard van globalisering invloed zou kunnen hebben op de “natuurlijke” rentevoet - de rente in een evenwichtige economie - en dat geopolitieke schokken kunnen leiden tot aanhoudende schommelingen in de productie en inflatie.

Simone Mocuta, State Street GAInflatie blijft boven twee procent

De combinatie van de groene transitie en toenemende geopolitieke risico’s wijst volgens State Street GA’s hoofdeconoom, Simona Mocuta, op een omgeving waarin economische schokken vaker kunnen optreden, met de bijbehorende pieken en daaropvolgende scherpe dalingen in de inflatie. ‘Het wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om de timing van deze schommelingen te voorspellen’, aldus Mocuta (foto).

Desondanks waagt State Street GA een poging: het komende decennium zal de inflatie ‘licht boven het doel van 2 procent’ bewegen. Een inflatiescenario met hoge volatiliteit zou meer uitdagingen met zich mee kunnen brengen dan een aanhoudende maar stabiele inflatie van 3 procent, schrijft hoofdeconoom Simona Mocuta.

‘Een dergelijke omgeving zou voortdurende en behoorlijk ingrijpende aanpassingen vereisen in de allocatie van investeringsportefeuilles om succesvol te kunnen navigeren’, zegt zij.

Inflatievolatiliteit

De navigatie van SSGA’s gespreide beleggingsportefeuilles is het domein van hoofdstrateeg Gaurav Mallik. In gesprek met Investment Officer deelt hij zijn plan.

Gaurav Mallik, State Street GA‘Wij geven de voorkeur aan vastrentende waarden ten opzichte van aandelen, omdat we verwachten dat de rente zal dalen. Strakkere kredietnormen zullen naar verwachting de vertraging in groei en inflatie versnellen. Dat begint steeds meer zichtbaar te worden.’

De strateeg handhaaft een voorzichtige houding ten opzichte van bedrijfsobligaties, zeker wat betreft high-yield en andere obligaties met een hoge beta.

Hoewel de credit spreads groter zijn dan begin 2021, kunnen de mogelijkheid van een harde landing en de zorgen over krappe kredietvoorwaarden aanzienlijke gevolgen hebben voor bedrijven met een lagere rating die kapitaal willen aantrekken. Deze gevolgen worden versterkt door de hoge rente en recente gebeurtenissen in de Amerikaanse bankensector. ‘Een stijging van het aantal wanbetalingen lijkt waarschijnlijk’, aldus Mallik.

De belangrijkste cyclische trends waar beleggers de komende zes tot twaalf maanden rekening mee moeten houden, zijn volgens Mallik lagere rentetarieven, steilere rentecurves en uitlopende spreads.

Aandelen

Mallik gelooft niet dat de opwaartse trend in aandelen zal aanhouden gedurende de rest van 2023. De stijging op de Amerikaanse aandelenmarkt werd aangevoerd door een selecte groep megacap-aandelen die, meer dan de winstresultaten deden vermoeden, profiteerde van de daling van rentetarieven.

Voor de rest van het jaar wordt verwacht dat de winst verder zal afzwakken, zegt Mallik. ‘Ik maak me zorgen om verslechterende fundamentals, zwakkere vraag als gevolg van strengere financiële omstandigheden en verhoogde druk op marges als gevolg van nog steeds hoge inflatieniveaus’, zegt hij. Zijn voorkeur gaat uit naar waarde-aandelen, het liefste van industrie-, energie- en nutsbedrijven.

Gevraagd naar een aanbeveling voor Nederlandse institutionele beleggers zegt Mallik: ‘Overweeg aandelen met gestage dividendgroei en een stijgende vrijekasstroom, en beleg in activa die niet in dollar zijn genoteerd.’

Dollar

State Street GA verwacht een langdurige daling van de waarde van de dollar. ‘Het is dus slim om stapsgewijs weg te manoeuvreren uit dollarbeleggingen’, zegt hij.

In 2022 kreeg de dollar een duw in de rug door stijgende relatieve rendementen en zijn aantrekkingskracht als veilige haven te midden van dalende aandelenmarkten, toenemend recessierisico en hoge geopolitieke spanningen.

Volgens de schattingen van State Street GA bereikte de dollar in september 2022 zijn piek met een overwaardering van 29 procent ten opzichte van wat beleggers beschouwen als de “fair value” - de juiste waarde -, gemeten aan de hand van een valutamandje gebaseerd op de MSCI World ex USA Index.

Sinds april 2023 is deze overwaardering echter teruggebracht tot 20 procent. ‘Er is nog ruimte voor verdere daling, aangezien de factoren die de hoge waarde van de dollar rechtvaardigden, beginnen om te keren’, aldus Mallik.

Het rentevoordeel van de Verenigde Staten is volgens Mallik bijna gelijk aan het niveau van eind 2018, ‘maar de dollar is nu bijna twee keer zo duur ten opzichte van onze schatting van de fair value als in 2018’. Dit rentevoordeel van de Verenigde Staten zal waarschijnlijk afnemen naarmate de Federal Reserve de rente verlaagt vanwege vertraging van de groei, terwijl in Europa, waar de groei en kerninflatie positief hebben verrast, de Europese Centrale Bank en de Bank of England doorgaan met aanscherping en vervolgens een langere periode de rente ongewijzigd houden.

De groei in China begint ook aanzienlijke verbetering te vertonen na de heropening van het land na de COVID-lockdowns. Relatief zwakkere groei in de Verenigde Staten en de stabilisatie van de aandelenmarkten op niveaus die aanzienlijk hoger liggen dan de dieptepunten van 2022 (tenminste voor nu) temperen ook de vraag naar de dollar als veilige haven.

Gerelateerde artikelen op Investment Officer: