Asset managers

Onderzoek: fondshuizen maken potje van klimaatdoelstellingen

Co2, foto door callum-sha via Unsplash

Slechts 10 van de 77 asset managers wereldwijd heeft toegezegd om investeringen in de meest schadelijke fossiele brandstoffen te beperken voor alle beleggingsfondsen. Klimaatdoelstellingen, ook die rond net-zero, zijn inconsistent en zwak.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.