Banken · Producten

ING komt met impactmandaat

Bob Homan, ING

Voor het eerst heeft ING een beleggingsstrategie in het aanbod waarbij financieel rendement op de tweede plek komt. ‘Hier zeggen we, impact komt eerst’, aldus Bob Homan over de deze week gelanceerde vijfde beleggingsstrategie van de bank. 

Sinds augustus vorig jaar moeten banken de duurzaamheidsvoorkeur van klanten uitvragen middels een vragenlijst. ING merkte dat als een klant op álle vragen het meest duurzame antwoord zou geven, er eigenlijk geen product was dat daar volledig op aansloot. Daarom heeft de bank deze week een impact strategie op de markt gebracht. Een nieuw mandaat naast de bestaande vier strategieën Actueel, Duurzaam, Inkomen en Index, waarbij het op trends inspelende Actueel-mandaat nog altijd het vlaggenschip is van de bank. 

‘Voldoen aan eventuele klantvraag was de belangrijkste reden om een nieuw product te ontwikkelen’, zegt Bob Homan over het impact mandaat dat een instapdrempel hanteert van 50.000 euro. ‘Later, toen we ons erin gingen verdiepen, kwamen we ook wel écht geinige beleggingen tegen’, aldus het hoofd van het investment office van ING. 

Stap groener

Het impact mandaat gaat een stap verder dan de al bestaande duurzame strategie. De nieuwe strategie kent dezelfde strenge uitsluitingscriteria  en hanteert vervolgens de voorwaarde dat de omzet van een bedrijf voor een substantieel deel toe te schrijven is aan één of meerdere door de VN opgestelde Sustainable Development Goals. ‘Als je dat doet, wordt het universum klein’, beaamt Homan. ‘Van de pakweg 3000 bedrijven uit de MSCI World, blijven er ongeveer 200 over. Daar moeten we uit putten.’ 

Op de vraag of klanten bereid zijn financieel rendement in te leveren, antwoordt Homan: ‘Hier zeggen we, impact komt eerst. We selecteren eerst alle bedrijven die voldoen aan de eisen van de strategie, daarna kijken we pas naar het rendement. Dat zou dus financieel rendement kunnen kósten, en dat moet je duidelijk aangeven aan een klant. Want met een kleinere steekproef, kun je opportuniteiten missen. Voor dit product eisen we daarom dat de duurzaamheidsvoorkeur van klanten echt uit hun antwoorden blijkt. Anders is het niet geschikt. Een belegger moet een impactdoelstelling hebben; een rendementsdoelstelling heeft deze strategie niet.’

2022 was exemplarisch van wat er kán gebeuren als een groep sectoren wordt uitgesloten omwille van duurzaamheid. Vooral het niet-belegd zijn in sectoren als fossiele energie, mijnbouwbedrijven en wapenfabrikanten zorgden vorig jaar voor grote verliezen. Het verschil tussen impact strategieën en strategieën zonder die streng inclusieve beleggingsvorm, kan nóg groter zijn, beaamt Homan, al tekent hij daar wel bij aan dat de waarderingen van duurzame aandelen en obligaties momenteel op een gezonder niveau liggen.

Aandelenselectie

De aandelenselectie van de impact strategie wordt voornamelijk gedaan door de eigen analisten van ING. Van het team van twaalf, richten vier analisten zich specifiek op duurzaam. Omdat zij niet alle aandelen uit het universum van de impact strategie volgen, gebruikt de bank daarnaast een kwantitatief model. Op basis van de door ING ingevoerde criteria, draagt het model geschikte bedrijven aan. Hier doen de beheerders vervolgens een controle op.

Uiteindelijk selecteert ING zestig bedrijven, gelijk verdeeld over vier clusters waarin het de zeventien SDG’s indeelt: klimaat, sociaal en maatschappij. En een cluster voor bedrijven die zich specifiek op de EU taxonomie richten. Het gaat om meer voor de hand liggende bedrijven als windmolenfabrikanten en medicijnmakers, maar te denken valt ook aan een kleine, groene chipfabrikant die energiezuinigere chips maakt en duurzame energie gebruikt als bron voor de eigen fabrieken. Onderaan de streep zijn industrie en pharma wat oververtegenwoordigd en financials ondervertegenwoordigd. 

Daarnaast bestaat de portefeuille uit green bonds en social bonds, plus wat vastrentende fondsen in categorieën waarin ING niet zelf selecteert, zoals opkomende markten. Omdat dit soort impact fondsen wat duurder is dan “gewone” fondsen, liggen de interne fondskosten van de nieuwe strategie - die net als de andere strategieën doorbelegt in een subfonds van de ING fund range - 5 tot 10 basispunten hoger dan de die van de andere strategieën. 

Gerelateerde artikelen op Investment Officer: