Assetallocatie

Harvard-fonds legt het af tegen ETFs