Marktvisies · Assetallocatie · Portefeuilleconstructie · Asset managers

Degroof Petercam AM ziet een gezonde obligatiemarkt ontstaan

Peter De Coensel, sinds 2021 ceo van asset manager Degroof Petercam Asset Management, ziet een gezonde obligatiemarkt gloren. 'Op maandbasis kun je momenteel met een sterke kredietportefeuille een carry van pakweg 35 tot 45 basispunten oprakelen en die gaat elke maand vallen.'

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.