Marktvisies

‘De kapitaalmarkt is compleet in de war’ 

Ewout van Schaick, NN IP

‘De kapitaalmarkt is compleet in de war en we ontwaren structurele veranderingen.’ Dat zegt  Ewout van Schaick, hoofd multi assets bij NN Investment Partners. Hij doet zijn uitlatingen in de nieuwe podcast-serie Portfolio Update, waarin redacteuren van Investment Officer met beleggingsexperts spreken over actuele marktontwikkelingen. 

‘Als je de gemiddelde belegger aan het begin van het jaar had verteld dat de Fed van plan is om de rente op te trekken tot misschien wel 5 procent, had niemand je serieus genomen’, stelt  van Schaick. Hij verwacht daarom ook dat zowel aandelen als obligaties het dieptepunt van de markt nog niet hebben gezien. 

‘De dalingen op de aandelenmarkten komen door het inflatieprobleem. Centrale banken willen die inflatie aanpakken, brengen de rente omhoog en dus dalen de prijzen van bestaande obligaties. Dit heeft allemaal tot onverwachte verliezen geleid, zeker in defensieve portefeuilles zijn de verliezen schrikbarend geweest’,  zegt van Schaick in een gesprek met redacteur Max Severijns.

Aandelen hebben doorgaans te lijden onder stijgende rentestanden, omdat deze de winstverwachtingen beïnvloeden. Omdat er tegelijkertijd een hogere coupon op obligaties te halen valt, stromen gelden van oudsher van de ene naar de andere activaklasse. Bij een dalende rente gebeurt het omgekeerde. De negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties is echter vertroebeld dit jaar omdat beide asset classes met dubbele cijfers naar beneden zijn gekomen.

Toch gelooft van Schaick dat aandelen en obligaties op de lange termijn nog altijd communicerende vaten zijn. ‘We moeten wel realistisch zijn. Ons team heeft vaak naar die correlatie gekeken en die is altijd al erg onvoorspelbaar geweest op de korte termijn. Het is gevaarlijk om op die correlatie te bouwen als je snel zekerheid zoekt.’  

Amerika

Op dit moment worden die rentes nog niet genoeg verdisconteerd in de prijzen van Amerikaanse aandelen. ‘Veel van mijn collega’s zijn gewend aan centrale banken die aandelenmarkten helpen bij grote dalingen. Dat tijdperk is waarschijnlijk over. De rente zal langer dan we altijd dachten hoog blijven.’ 

Europese aandelen daarentegen hebben veel meer slecht nieuws ingeprijsd. Dat niet alleen met de rentestand te maken, maar ook met de slechte vooruitzichten door de oorlog in Oekraïne en het effect daarvan op de energieprijzen, stelt het hoofd multi-assets van NN IP. 

Ook zijn Europese aandelen minder gevoelig voor de rentestand dan Amerikaanse aandelen. In Europa heb je over het algemeen meer bedrijven die goede dividenden uitkeren, waardoor een stuk van de winst wat dichterbij ligt. Dat helpt volgens hem bij het dempen van de negatieve effecten van oplopende rentes. 

Gasprijzen

Markten zullen waarschijnlijk positief reageren op het gasprijsplafond dat nu  wordt ingesteld op Europees niveau. Dat zal onzekerheid wegnemen. De grote vraag is alleen hoe grootgebruikers van gas hierop zullen reageren. Bedrijven leggen delen van hun productie stil, omdat die prijs te hard oploopt. 

De Duitse industrie en de aandelenmarkt is zeer afhankelijk van de auto industrie. Die industrie gebruikt veel gas en dus zal een oplopende prijs de verwachte winsten flink kunnen drukken. Wel wordt door de daling van de euro een deel van die klap opgevangen omdat dat de concurrentiepositie versterkt, aldus van Schaick.