Fondsinterviews

BlackRock-ceo: 'Kortwieken banken lost niks op'