Banken

Banken zijn kwetsbaar voor transitierisico’s klimaat

Bank

Banken zijn kwetsbaar voor schade als gevolg van klimaatverandering, die vooral hun boek en hun asset holdings kunnen raken. Banken in Zuid-Europa zijn kwetsbaarder dan het gemiddelde: ze hebben voor meer dan 60 procent van hun bedrijfsleningen te maken met verhoogde fysieke risicos. Bij de transitierisicos gaat het vooral om leningen naar CO2-intensieve sectoren, die zijn opgenomen in de portfolio's van een beperkt aantal banken. 

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.