Fondsinterviews · FN Premium

APG: Italiaans uitgavenplan verlangt extra alertheid

Kim Liu
De contouren van het uitgavenplan van de Italiaanse regering, leiden bij pensioenbeleggers tot verhoogde alertheid. Krikt de regering de uitgaven volgens plan flink op, dan verkleint dat de kans dat beleggers aan het einde van de rit hun geld terugkrijgen.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.