Industrie · Banken · Wet & regelgeving · Toezicht

Analyse: is dit een maas in het Europees paspoort?

Hoofdkantoor ECB, Frankfurt
InsingerGilissen stopt als zelfstandige bank, zo maakte eigenaar Quintet recent bekend. Het is opmerkelijk nieuws - voor een uit de 18e eeuw stammende bank -, maar het is geen verrassend nieuws: in heel Europa neemt het aantal zelfstandige dochters af. Die trend gaat gepaard met vragen waarop noch regelgeving, noch jurisprudentie een antwoord heeft.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.