Wet & regelgeving · Toezicht

AFM: Robeco voldoet nu aan gedragslijn Wwft

Robeco, hoofdkantoor

Robeco heeft een intensief verbeterproject doorgevoerd bij door haar beheerde beleggingsinstellingen en daarmee verplichtingen uit de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) nagekomen. Daarmee zijn de overtredingen hersteld en is de dwangsom van 1,8 miljoen euro niet verbeurd.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.