Assetallocatie

ABN Amro: winstgroeiverwachting mogelijk naar -20%

Ralph Wessels
De weg terug uit de lockdowns wordt trager en voorzichtiger bewandeld dan ABN Amro MeesPierson had ingeschat. Iedere week dat de lockdowns langer duren, zorgt volgens de bank voor lagere, verwachte economische groei en veroorzaakt een domino-effect aan negatieve gevolgen. De private bank houdt vast aan haar neutrale visie op aandelen en vreest voor de winstgroei-ontwikkeling.

Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.