Dit artikel wordt u aangeboden door PGIM Investments.

PGIM Investments: Stijgende groei in duurzame sectoren houdt aan

Jennison Associates’ Outlook gaat uit van een complexe eindejaarssituatie en licht toe waarom langetermijngroeiaandelen aanbevelenswaardig zijn.

Beleggers krijgen tegen het eind van het jaar te maken met een complexe situatie. De rentes reageren op de sterke loon- en prijsstijgingen, nog verergerd door de verstoorde toeleveringsketens en tekorten aan belangrijke onderdelen. En terwijl de fiscale stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd, is de geldvoorraad overvloedig. Dat zorgt ervoor dat de hoge vraag aanhoudt en de inflatoire druk toeneemt. Door de problemen in de toeleveringsketens zijn de groeiverwachtingen voor het bbp bijgesteld. Voor de korte termijn wordt echter verwacht dat de groei het niveau van voor de pandemie blijft overtreffen. Wij verwachten dat de groei van bedrijfswinsten in de loop van volgend jaar terugkeert naar de trendniveaus van voor de pandemie. Deze niveaus zijn in absolute zin behoorlijk. Ten opzichte van de door covid aangestuurde hoogtepunten, betekenen ze echter een aanzienlijke vertraging.

Lees meer