Dit artikel wordt u aangeboden door Invesco.

Senior Loans als offensieve beschermwal tegen inflatie

Senior Loans als offensieve beschermwal tegen inflatie

In de huidige, lastige macro-economische omstandigheden is diversifiëren cruciaal voor professionele beleggers. Zo laten ze onder meer hun blik vallen op de private markt voor grote senior leningen. Is dat inderdaad een aantrekkelijke markt? Volgens Kevin Petrovcik, Senior Client Portfolio Manager van Invesco, zijn 'senior secured loans' zeker niet immuun voor economische cycli, maar hebben ze een goede naam opgebouwd omdat ze stabiele rendementen genereren, (deels) inflatierisico's afdekken en (relatief) liquide zijn.

Bij grote leningen hoort een grote markt. Dat is een van de redenen dat deze categorie van senior leningen het meest liquide is van alle soorten private debt. De totale marktwaarde is nu 1700 miljard dollar en daarvan nemen de Verenigde Staten het grootste deel voor hun rekening. Daar zoeken banken voor grote financieringsoperaties veel vaker de samenwerking met grote beleggers dan in Europa. De senior loans die daaruit voortkomen (met onderpand) zijn daar dan ook veel bekender dan bij beleggers in Europa.

"Macro-economisch gezien is deze markt dus vooral afhankelijk van de omstandigheden in de Verenigde Staten", stelt Kevin Petrovcik van Invesco. "Waarbij de aandacht nu vooral gericht is op het rentebeleid van de Fed en op het risico dat de Amerikaanse economie in een recessie belandt." 

Hoe zal dat rentebeleid zich volgens u in 2023 ontwikkelen?

"We zien dat de markt voor 2023 nog wel meer renteverhogingen heeft ingeprijsd, ook al zijn er genoeg vragen te stellen over dat monetaire beleid. Maar het lijkt er nu toch op dat de Fed een pauze heeft ingelast, ook al is het zeker niet uitgesloten dat pas later dit jaar het plafond van de huidige renteverhogingen wordt bereikt."

En hoe zit het met het risico op een recessie?

"We zien dat de werkgelegenheid in de VS nog steeds toeneemt en dat het goed gaat met de dienstensector. De ontwikkelingen in de industrie zijn minder gunstig, en het is ook even afwachten of bedrijven in staat zijn de inflatie geheel of gedeeltelijk door te berekenen aan hun klanten. Maar over het geheel genomen zijn we niet pessimistisch. De grote corporates hebben bovendien in 2022 hun balansen kunnen versterken. Dat is dus goed nieuws voor hun leencapaciteit."

Hoe reageert de markt voor senior loans hierop?

"Dit is een segment dat het goed doet bij rentevolatiliteit. Vaak gaat het immers om leningen met een variabele rente, waarmee dus voor een deel inflatierisico's kunnen worden afgedekt. Mede omdat het gaat om leningen onder investment grade - meestal BB of B - is de credit spread voor senior loans erg hoog, met ongeveer 10% historisch hoog zelfs. Dat zien we niet op korte termijn veranderen. Voeg daarbij het gunstige economische fundament: zoals gezegd zien de balansen er goed uit van de bedrijven die dit soort leningen aangaan. De defaultprognoses blijven dus laag: voor dit jaar variëren ze van 3 tot 3,5%. Vervolgens moet men rekening houden met de hoge recovery rate van deze leningen. Omdat ze senior zijn, staan ze aan de top van de kapitaalstructuur. In geval van een default kan daarom toch nog gemiddeld 60 tot 70 procent van de lening worden terugbetaald. Dan resteert dan in een netto defaultverlies van iets meer dan 1%. Dit is een belangrijk onderscheid tussen deze leningen en high yield bonds: die hebben een recovery rate van 30 tot 40%."

Senior loans hebben dus een lage correlatie met conjuncturele ontwikkelingen?

"Dat klopt. Senior leningen waren in 2022 een van (weinige) beleggingscategorieën die een positief rendement opleverden en over het algemeen onderscheiden ze zich door de stabiliteit van hun rendement, door de verschillende economische cycli heen dus. De voornaamste reden daarvoor is dat het renterisico goed wordt afgedekt. Qua risico's gaat het bij deze leningen vooral om het kredietrisico. En wat dat betreft zijn de vooruitzichten dus gunstig."

Op private markets is illiquiditeit vaak een issue. Nu zijn dit de meest liquide van alle private leningen, maar het verschil met genoteerde effecten zal groot blijven?

"Er blijft altijd een verschil, ja. Maar het gaat hier om een zeer omvangrijke markt, met ook zeer omvangrijke leningen, van enkele honderden miljoenen dollars tot enkele miljarden dollars. Die worden actief verhandeld tussen talloze partijen, met dagelijkse quotes van meerdere aanbieders."

Wat is de positie van Invesco in dat geheel?

"Invesco is een van de grootste partijen in deze markt en speelt een actieve rol bij zowel het uitgeven als het verhandelen van deze leningen. Het komt wel voor dat er leningen tussen zitten aan beursgenoteerde ondernemingen, maar overwegend is dit een private markt en dat is ook de markt waarin wij gespecialiseerd zijn. Wij kunnen dus deel uitmaken van een syndicaat dat een lening uitgeeft. Dat betekent ook dat wij dan in dat kader toegang hebben tot de niet-publieke informatie rondom die lening. Dat kan van meerwaarde zijn voor onze beleggers en daarom hechten wij sterk aan het handhaven en uitbouwen van onze positie in dergelijke netwerken en op deze markt. Met name in Europa zien wij daar veel mogelijkheden toe."

Meer van Invesco

Waarom nu investeren in private credit? 

Invesco's Senior Loans oplossinge