Dit artikel wordt u aangeboden door Candriam.

Candriam - De winstgroei heeft de markten over het algemeen positief verrast

Winstgroei

AANDELEN: De winstgroei heeft de markten over het algemeen positief verrast

Europese aandelen: De arbeidsmarkt blijft het enige lichtpuntje

Het eerste kwartaal van het jaar was geen sinecure voor beleggers en april bleek niet anders. De oorlog in Oekraïne, de lockdowns in China en het vooruitzicht van een aanzienlijk strakker monetair beleid in de VS wogen op het sentiment. De wereldeconomie is 2022 ingegaan met sterke tegenvallers. Hoewel robuuste arbeidsmarkten en grote hoeveelheden opgebouwd spaargeld het herstel blijven ondersteunen, nemen de risico's toe, met name in Europa. Centrale bankiers staan voor grote uitdagingen als zij het beleid willen aanscherpen om de inflatie terug te brengen tot het streefcijfer zonder de economie in een recessie te storten.

Europese aandelen sloten het kwartaal over het algemeen met verlies af. April eindigde zonder een indicatie voor een oplossing voor de oorlog in Oekraïne, terwijl de gevechten in het oosten en zuiden van het land verhevigden. De gevolgen voor de energiemarkten blijven heel zwaar, gezien de moeilijkheden waarmee Europa kampt om zijn energieafhankelijkheid van Rusland te verminderen. De gevolgen van het conflict beginnen nu duidelijker te worden in de economische gegevens. De arbeidsmarkten blijven het lichtpuntje, met een werkloosheidsgraad die zowel in het VK als in de eurozone dicht bij het laagste niveau van de afgelopen decennia ligt. Ondanks de sterke loonstijging is het consumentenvertrouwen zowel in de eurozone als in het VK gedaald tot een niveau dat als een recessie aanvoelt.

Wat de prestaties van de stijlen aangaat, hebben groeiaandelen in de afgelopen vier weken minder goed gepresteerd dan de valueaandelen. Het slechtst presterende segment was Growth Small Cap, terwijl Value Large Cap relatief gezien het best presteerde.

Wat de cyclische versus defensieve aandelen betreft, is het beeld gemengd. Het hangt af van sector tot sector.

Wat de sectorprestaties betreft, kunnen we de voorbije vier weken vaststellen dat de energiesector het best presteerde. De vastgoed- en IT-sector presteerde daarentegen het slechtst.

Wij hebben onze positie in basisconsumptiegoederen verhoogd van +1 naar +2.

  • Wij hebben onze positie in basisconsumptiegoederen geüpgraded van +1 naar +2. Voeding & dranken: Van +1 naar +2 en huishoud- en persoonlijke verzorgingsgoederen: Van +1 naar +2. Voedingkleinhandel blijft op -1. Het WPA-momentum versnelt bij Bieren, Voedingsproducten en huishoud- en persoonlijke verzorgingsgoederen dankzij de omzetgroei en de veerkrachtige marge dankzij de doorrekening van de inputkosten. De waardering is aantrekkelijk op basis van onze DCF-modellen (gemiddeld 20% opwaarts potentieel). Beleggers zijn onderwogen (vrees voor invloed van de inputkosten op de marges).

Europa (van -2 tot +2)

Sector

Opmerkingen

Wijziging

Weging

Duurzame consumptiegoederen

Na de verkoopgolf van februari en begin maart zijn de luxegoederenbedrijven aantrekkelijker geworden. Deze sector houdt zich kranig in een klimaat van hoge inputkosten en een vertragende wereldwijde consumptie. Wat de duurzame verbruiksgoederen betreft, zou het WPA-momentum ok moeten zijn dankzij sterk prijszettingsvermogen van luxegoederenbedrijven. Waardering minder duur na recente underperformance.

 

0

Energie

 

 

 

0

Financiële sector

De economie zou in Europa ook forser kunnen vertragen, wat negatief is voor de banksector en gediversifieerde financiële instellingen. We houden de verzekeringssector op +1. De verzekeringssector is meer immuun, dankzij zijn meer wereldwijde voetafdruk en lijfrenteactiviteiten.

 

 

0

Vastgoed

 

 

0

Gezondheidszorg

De sector van de gezondheidszorg is erg lonend: aantrekkelijk, voorspelbare kasstromen en versnellende trends. Na de value/groei rotatie zijn ook uitrustingsgoederen voor de farmasector aantrekkelijk, net als farma.

 

+1

Industrie

We geven de voorkeur aan commerciële diensten, die veerkrachtiger zijn. Sommige kapitaalgoederen kunnen profiteren van de investeringen in de mijnbouw- en energiesector en de lucht- en ruimtevaart. Transport wordt getroffen door brandstofkosten.

 

0

Materialen

 

 

0

Basisconsumptiegoederen

Wij hebben onze positie in basisconsumptiegoederen opgetrokken van +1 naar +2. Voeding & dranken: Van +1 naar +2 en huishoud- en persoonlijke verzorgingsgoederen: Van +1 naar +2. Voedingkleinhandel blijft op -1. Het WPA-momentum versnelt bij Bieren, Voedingsproducten en huishoud- en persoonlijke verzorgingsgoederen dankzij de omzetgroei en de veerkrachtige marge dankzij de doorrekening van de inputkosten. De waardering is aantrekkelijk op basis van onze DCF-modellen (gemiddeld 20% opwaarts potentieel). Beleggers zijn onderwogen (vrees voor invloed van de inputkosten op de marges).

 

+2

Technologie

We wachten op het juiste instapmoment alvorens te upgraden. Hoge zichtbaarheid en waardering lijkt aantrekkelijk op basis van onze DCF.

 

0

Communicatiediensten

Moeilijke fundamentele factoren (negatieve groei en krimpende marges). Geen voordeel uit de uitzonderlijke thuiswerkactiviteiten. Marges voor Media & Entertainment staan onder druk.

 

-1

Nutsbedrijven

We behouden onze score van -1 voor de nutsbedrijven (negatieve bedrijfs- en belastingontwikkeling). Onzekerheid over de kasstromen voor sommige spelers als gevolg van de crisis in Rusland. Erg hoge schulden

 

-1

 

Amerikaanse aandelen: Moeilijke maand voor de binnenlandse markt

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden in april met meer dan 8%, omdat beleggers zich nog steeds zorgen maken over de oorlog in Oekraïne, het effect van de Covid-19-lockdowns in China op de economische groei, de hoge inflatiecijfers en het vooruitzicht van een aanzienlijk krapper monetair beleid. Ondanks de aanhoudende outperformance van energie en materialen als gevolg van de hogere grondstoffenprijzen, bleven defensieve sectoren, zoals basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en gezondheidszorg het beter doen dan de bredere markt, terwijl onze beslissing begin april om duurzame verbruiksgoederen te reduceren duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.

Hoewel de aandelenmarkten zich de laatste tijd niet hebben gericht op echte fundamentele aandelenmarkten, is het de moeite waard een blik te werpen op het resultatenseizoen voor het eerste kwartaal, nu meer dan 80% van de Amerikaanse bedrijven gerapporteerd heeft en bijna 60% in Europa. Het ziet ernaar uit dat de winstgroei in de VS iets lager uitvalt dan in de voorbije kwartalen. Ondanks de lagere winstgroei hebben de bedrijven de markten echter over het algemeen positief verrast, aangezien de marges ondanks de hoge inflatiecijfers over het algemeen stabiel zijn gebleven.

De winst in de sectoren energie, materialen, industrie en gezondheidszorg groeide sterk, terwijl de winsten in zowel de financiële als de duurzame consumptie sectoren over het algemeen teleurstelden met een winstdaling in de eerste drie maanden van het jaar. Bedrijven die de winstramingen hebben overtroffen, hebben het over het algemeen beter gedaan dan de bredere markt, terwijl tegenvallende cijfers zwaar zijn afgestraft door de aandelenmarkten. Al bij al waren de resultaten van het eerste kwartaal behoorlijk.

Aangezien de winstgroei tot dusver vrij stevig is gebleven en de aandelenmarkten een aanzienlijke correctie hebben ondergaan, zijn de waarderingen intussen wat aantrekkelijkergeworden. De Amerikaanse aandelenmarkt noteert op 18 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, wat nog steeds boven het langetermijngemiddelde ligt.

Op zoek naar een instapmoment voor technologie

Ondanks een behoorlijk resultatenseizoen en aantrekkelijker waarderingen blijven wij voorzichtig en iets defensiever door de hoge inflatie, de stijgende rente en het gebrek aan zichtbaarheid door de oorlog in Oekraïne. De gezondheidszorg blijft onze enige positieve sectorconvictie bovenop een toenemend belang van stockpicking, zonder uit het oog te verliezen dat reactiviteit niettemin cruciaal zal zijn in deze snel evoluerende marktomstandigheden.

Desondanks hebben wij onze score voor duurzame verbruiksgoederen gereduceerd van -1 naar neutraal. Tijdens het vorige comité op 5 april hebben wij de sector gedowngraded op grond van dure waarderingen, mogelijke druk op de marges door stijgende inputprijzen en een mogelijk effect van de hoge inflatie en energieprijzen op de koopkracht van de Amerikaanse consument. Sinds de downgrade heeft de sector ongeveer 20% verloren. We denken dat deze correctie volstaat om de sector opnieuw naar neutraal te brengen.

Intussen zijn wij geneigd onze score voor informatietechnologie te verhogen, omdat de waarderingen aantrekkelijk zijn en de groei sterk blijft. Bovendien begint de Amerikaanse 10-jarige rente ons streefniveau te naderen. Gezien de sterke verkrapping door de Fed en de volatiliteit van de rentevoeten wachten wij echter liever af waar de langetermijnrente naartoe gaat.

                Verenigde Staten (van -2 tot +2)

Sector

Opmerkingen

Wijziging

Weging

Duurzame consumptiegoederen

Wij hebben de rating van de sector in april gedowngraded wegens de dure waardering, de mogelijke druk op de marges door de stijgende inputprijzen en het mogelijke effect van de hoge inflatie en energieprijzen op de koopkracht van de Amerikaanse consument. Na een daling van 20% hebben wij de sector weer op neutraal gezet.

0

Energie

 

 

0

Financiële sector

De aandacht van de beleggers is verschoven naar de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

 

0

Vastgoed

 

 

0

Gezondheidszorg

Verwacht wordt dat de sector van de gezondheidszorg voor enige stabiliteit zal zorgen in de huidige volatiliteit: geen negatieve gevolgen van de oorlog, defensieve eigenschappen, weinig conjunctuurgevoelig, innovatie en aantrekkelijke waardering.

 

+1

Industrie

De Federal Reserve is begonnen aan een nieuwe renteverhogingscyclus en de inputprijzen stijgen, waardoor de marges onder druk komen te staan. Dat is een mogelijk risico voor de sector vanuit een kortetermijnperspectief. We leggen echter de nadruk op sectoren die de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen mogelijk maken.

 

0

Materialen

Slechte risico/opbrengstverhouding en hoge waarderingen.

 

 

0

Basisconsumptiegoederen

Een meer defensieve sector die de neiging heeft beter te presteren tijdens marktturbulentie, hoewel stijgende inputprijzen ook een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsmarges.

 

 

0

Technologie

Wij hebben onze neutrale visie op technologie gehandhaafd. Vanuit kortetermijnperspectief is het nog te vroeg om te kopen.

 

0

Communicatiediensten

 

 

0

Nutsbedrijven

 

 

0

 

Groeilanden: Groeilanden zijn nog steeds risk-off

 

De MSCI Emerging Markets© beleefde in april een uitdagende maand, waarbij de zorgen over de strengere COVID-19-lockdowns in China en de verwachtingen over een krappere Fed op het rendement van de groeilanden wogen. In een risk-off klimaat verloor de MSCI Emerging Markets© 5,7% in de loop van de maand, hoewel hij het relatief beter deed dan de MSCI World© die met 8,1% daalde. Het zwaargewicht van de index, China, bleef volatiel doordat de door COVID-19 veroorzaakte lockdowns bijdroegen tot de bezorgdheid over de vertragende consumptie en verwerkende nijverheid, maar ook doordat de beleidssteun bescheiden bleef en grotendeels onder de verwachtingen bleef. Technologiezwaargewicht Taiwan viel afgelopen maand ook fors terug, met een verlies van 9,8%, omdat stijgende rentevoeten en een vertragende vraag in China de ongerustheid over de vooruitzichten voor de halfgeleidersector aanwakkerden. Zuid-Korea bleef een zwakke schakel in Azië, met een daling van 6,6% in de loop van de maand, als gevolg van bezorgdheid over de vertragende exportvraag en de oplopende inflatie. Indonesië bleef veerkrachtig met een herstel van 3,4% afgelopen maand, terwijl India 1,7% verloor. Na een sterk eerste kwartaal heeft de MSCI Emerging Markets Latin America© een groot deel van zijn stijging sinds het begin van dit jaar moeten prijsgeven, doordat de prijzen van grondstoffen (vooral metalen) zijn gecorrigeerd door een vertragende vraag als gevolg van de Chinese lockdowns. Brazilië corrigeerde fors met 14,9% afgelopen maand als gevolg van deze zorgen. In het grondstoffencomplex vielen de meeste metalen in de loop van de maand terug, omdat de Chinese lockdowns de vraag fnuiken. Olie eindigde echter vlak in een volatiele maand, op 106,6 dollar per vat. (Brent Olie). Tegen de achtergrond van stijgende rentevoeten versterkte de dollar ten opzichte van de meeste groeilandenvaluta's, waarbij de USD (DXY) index 4,7% steeg.

Wijzigingen in de regiovisies: De vraag naar grondstoffen (metalen) daalt door ongerustheid over China - Brazilië gedowngraded naar neutraal en India geüpgraded naar neutraal Brazilië gedowngraded naar neutraal (0): Het zero-Covidbeleid van China blijft een pijnpunt, niet alleen voor de economische groeivooruitzichten van China, maar ook voor andere Latijns-Amerikaanse grondstoffenlanden, zoals Brazilië, dat vertraagt na een correctie van de metaalprijzen. We brengen onze positie voor Brazilië naar neutraal op grond van de vrees voor een vertragende vraag naar metalen en aanverwante grondstoffen.

Upgrade India naar neutraal (0): Na de correctie op de Indiase markten als gevolg van de hogere energie- en grondstoffenprijzen, beginnen de waarderingen redelijker te worden. Nu de metaal- en grondstoffenprijzen dalen, zou de bezorgdheid over hogere tekorten en inflatie bovendien moeten wegebben. Op basis van deze factoren verhogen wij onze positionering in India naar marktneutraal.

Wijzigingen in sectorratings: Materialen gedowngraded naar neutraal (0): In lijn met de bredere visie op de vertragende vraag vanuit China en de Covid-lockdowns downgradeden we materialen naar neutraal. De voorkeur gaat nog steeds uit naar materialen die essentieel zijn voor de transitie naar schone energie (zoals koper, lithium, nikkel, aluminium).

Wij blijven voorzichtig gezien de talrijke onzekerheden in de groeilanden, gaande van beleidsverkrapping tot geopolitieke risico's. Voor indexzwaargewicht China blijven wij voorzichtig in afwachting van een doeltreffender beleidsondersteuning, terwijl de bezorgdheid over een door lockdown gedreven vertraging blijft hangen. Afgezien van de vele vragen rond COVID-19 is ook het geopolitieke risico niet helemaal van de baan, aangezien de oorlog in Oekraïne onverminderd voortduurt. In het licht van dergelijke tegenslagen blijven wij, hoewel de waarderingen redelijker zijn geworden, voorzichtig en selectief en kopen we enkel de beste en meest redelijk gewaardeerde aandelen bij. Als echter uiteindelijk wordt aangekondigd dat China weer open gaat, kan dit ook steun bieden aan Braziliaanse grondstoffenaandelen, die eerder deze maand terugvielen. De algemene positionering van de strategie houdt nog steeds het midden tussen duurzame kwaliteitsgroei, aangevuld met posities in grondstoffen en financiële waarden als inflatie- en renteafdekking. In het licht van de onzekere en volatiele vooruitzichten voor bepaalde marktsegmenten heeft de strategie ook een aantal defensieve namen bijgekocht. 

Regio's en landen (van -2 tot +2)

Regio / land

Opmerkingen

Wijziging

Weging

 Azië

 

 

0

 China

Ondanks een sterke correctie en verwachte kredietversoepeling is het lastig om de bodem aan te wijzen, aangezien onzekerheden door opflakkering van Covid het marktsentiment blijven beïnvloeden (delisting ADR, wijzigingen MSCI-index, beleidsnormalisatie, regulering, geopolitiek, zero-Covid-beleid, Evergrande dat failliet is), focus op lokale thematische ideeën (beleidsgedreven) – Overwogen A-aandelen / onderwogen offshore China.

 

 

0

 Taiwan

Afnemend vraagmomentum voor halfgeleider- en technamen, wegebbende aanbodbeperkingen, verwachtingen hoog gespannen

 

0

 Zuid-Korea

Heeft zich herpakt na een neerwaartse trend en underperformance. Technologie (geheugen, metaverse...), gezondheidszorg – US(D) gevoelige markt

 

0

 India

Minder bezorgdheid over grondstoffenprijzen, waarderingen zijn redelijker na correctie

p

0

 ASEAN

Blijvend overwogen +1, vooruitzichten op heropening Asean, veilige haven in het licht van toenemende geopolitieke risico's, weinig populaire regio bij beleggers.

 

+1

 Latijns-Amerika

 

 

 

 Brazilië

Downgrade naar neutraal door winstname, afnemende vraag naar grondstoffen door Chinese lockdowns

0

 Mexico

Herstel VS komt Mexico ten goede. Aandelenselectie is wel belangrijk.

 

+1

 Europese groeilanden, Midden-Oosten & Afrika

Zuid-Afrika overwogen cyclisch (metalen, edelmetalen, basisproducten). Polen basisconsumptie & Hongarije raffinaderij – vermijd (in)directe blootstelling aan Rusland

 

0

 Rusland

Volatiele markt en beleidsonderzekerheid

 

-1

 Turkije

 

 

0

 

Sector

Opmerkingen

Wijziging

Weging

Duurzame consumptiegoederen

We behouden onze neutrale score voor duurzame verbruiksgoederen. Deze sector staat onder druk door winstnemingen en de valuerotatie. Focus ligt buiten China (aanhoudend regelgevend risico). Retail gedowngraded naar -1 – vooral vanwege de overhang van Tencent (verkoop belang in Sea, JD.com), en de vertragende Chinese consumptie-uitgaven.

 

0

Energie

Neutraal blijven – voorkeur voor spelers op het gebied van zonne-energie en schone energie, upstreamspelers met ESG-kenmerken

 

0

Financiële sector

Neutraal blijven nu de Amerikaanse rentecurve afvlakt door de verwachte wereldwijde groeivertraging als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

 

 

0

Gezondheidszorg

We behouden onze neutrale score voor gezondheidszorguitrusting, gelet op de huidige marktrotatie. Naar onze mening blijft deze sector echter een langetermijnwinnaar. Potentieel regelgevend risico voor China, maar andere regio's doen het goed (India). Verlaging HC-uitrusting door ongerustheid over waardering

 

0

Industrie

Wereldwijd enorme investeringen verwacht in infrastructuur. Nadruk op schone energie en automatisering (VS - EU - groeilanden). We blijven voorzichtig voor commerciële en professionele diensten die in China onder druk staan van strengere regelgeving. We blijven voorzichtig voor transport omdat de deltavariant in opmars is.

 

0

Materialen

China's lockdowns wegen op de vraagzijde. Focus op groei/infrastructuur/materialen die gerelateerd zijn aan schone energie en materialen die profiteren van de transitie naar schone energie.

0

Basisconsumptiegoederen

Upgrade voeding- en drankenretailers omdat ze beter geplaatst zijn om de inflatoire druk het hoofd te bieden

 

+1

Technologie

Blijvend neutraal. Wij zijn het ermee eens dat het momentum van de vraag naar technologiehardware en -uitrusting (halfgeleiders-tech) ook kan vertragen door de nakende aanbodverhogingen. We downgraden de score van de sector naar neutraal.

 

0

Communicatiediensten

Focus op niet-China (regelgevende risico's).

 

 

0

Nutsbedrijven

Blijvend neutraal voorkeur voor hernieuwbare en groene energie, upgrade wegens defensief karakter van de sector.

 

0