Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

Demografische trends doorgronden

Demografische trends doorgronden

Leidt de vergrijzing in ontwikkelde markten onontkoombaar tot lagere groei, grotere inflatiedruk en hogere staatsschulden? Dat is één van de discussiepunten in een nieuw rapport van het BlackRock Investment Institute (BII) over de uiteenlopende demografische trends in verschillende landen.

Die verschillen leveren voor beleggers zowel risico’s als kansen op. Cruciaal is om goed te onderscheiden welke trends door de markt al zijn ingeprijsd en welke niet. Het BII ziet dat zelfs voorspelbare demografische verschuivingen soms maar langzaam tot de markt doordringen. Dat lijkt nu het geval te zijn in sterk vergrijzende markten als Europa en de VS. Om die reden hebben wij in die regio’s bijvoorbeeld een voorkeur voor de gezondheidssector.

Volgens het BII kunnen met name opkomende markten van de uiteenlopende ontwikkelingen profiteren. In veel van deze landen groeit de beroepsbevolking juist, wat economisch voordeel oplevert. Landen die hier goed op inspringen, bijvoorbeeld door de arbeidsparticipatie verder te verhogen en in infrastructuur te investeren, kunnen het beter gaan doen dan de financiële markten momenteel verwachten.

Lees meer in ons paper Decoding Demographic Divergence.

 

 

 

***

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger.

Belangrijke informatie

Dit is een marketinguiting.

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

MKTGH0424E