Dit artikel wordt u aangeboden door Candriam.

Het Enigma van de Faire Waarde

fair value

In een tijdperk van datagestuurde besluitvorming en complexe economische dynamiek heeft Candriam een verfijnde aanpak ontwikkeld om de vastrentende markt te begrijpen en er doorheen te navigeren.

In een steeds veranderend financieel landschap dat wordt gedomineerd door datagestuurde besluitvorming en economische onzekerheid, is het begrijpen van de nuances van vastrentende beleggingen van het grootste belang.

Bij Candriam hebben we een eigen raamwerk ontwikkeld voor de beoordeling van de reële waarde met behulp van een Vector Error Correction Model (VECM)-benadering die gegevensanalyse integreert met deskundig economisch inzicht. Door de nuances van factoren zoals economische groei, inflatie en het beleid van de centrale banken vast te leggen, biedt dit raamwerk bruikbare inzichten in de reële waardebepaling van staatsschulden en credit spreads.

Ondersteuning van de portefeuillebeheerders van Candriam
Door middel van robuuste modelleringstechnieken en een focus op zowel langetermijntrends als kortetermijndynamiek, biedt Candriam beleggers een krachtig hulpmiddel om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen in een volatiele marktomgeving.

klik hier om dieper te graven en  te zien hoe effectief ons model is