Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

Inzicht in het rendement van duurzame indices

Inzicht in het rendement van duurzame indices

In het vierde kwartaal van 2023 nam het sentiment voor duurzame indices sterk toe. Uit onze analyse van een groot aantal van deze indices bleek dat het aantal duurzame indices dat beter presteerde dan de niet-duurzame index waarvan ze zijn afgeleid (de parent-index), in het vierde kwartaal ongekend was gestegen ten opzichte van het derde kwartaal.

Omdat inzicht in de werking van indices voor beleggers van groot belang is om hun duurzame strategie te kunnen afstemmen op hun beleggingsdoelen, brachten we in kaart welke factoren positief én negatief van invloed waren op het rendement.
Enkele bevindingen uit onze analyse:

  1. Sector-, factor- en aandeel-specifieke effecten waren van overwegende invloed op het rendement van duurzame aandelenfondsen.
  2. Kwaliteit, looptijd en sectorkeuze blijven de sleutelwoorden voor duurzame obligatiefondsen.

In ons paper splitsen we deze analyseresultaten in detail uit, om beleggers meer inzicht te geven in de factoren die het rendement van duurzame indices bepalen.
Meer weten? Lees hier het volledige paper.

***

Risicowaarschuwingen

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger.

Belangrijke informatie

Dit is een marketinguiting.

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

MKTGH0424E