Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

Health is wealth? Een spotlight op de gezondheidssector

Vouw die tennis speelt

De gezondheidssector kan portefeuilles extra veerkracht geven. In het huidige klimaat biedt de sector in onze ogen interessante perspectieven, te meer omdat: 

  • er in deze sector bovengemiddeld veel beleggingen van hoge kwaliteit te vinden zijn, 

  • de waarderingen nog steeds redelijk zijn, 

  • de sector bij veel beleggers nog altijd enigszins onder de radar blijft. 

Ook strategisch gezien heeft de sector in onze ogen de wind mee. Als gunstige factoren die de winsten op de lange termijn een boost kunnen geven, zien we bijvoorbeeld de ontwikkeling van GLP-1-medicijnen, de manier waarop de sector kan inspelen op de behoeften van een ouder wordende bevolking en diverse innovaties, zoals de opkomst van robots in de chirurgie. 

We hebben een aantal implementatie-ideeën uitgewerkt om exposure naar de gezondheidssector op te bouwen - van brede wereldwijde portefeuilles tot actieve en index-fondsen die gericht zijn op specifieke thema’s in de gezondheidszorg.  

Uw interesse is gewekt? Lees meer in ons paper.  

 

 

*** 

Risicowaarschuwingen 

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen. 

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. 

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger. 

Belangrijke informatie 

Dit is een marketinguiting.  

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. 

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. 

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. 

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. 

MKTGH0424E