Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

BlackRock: 2023 Global Outlook

Crossing

De verhoogde volatiliteit op de markten zal voorkopig niet verdwijnen. Centrale banken kunnen nu niet te hulp schieten om een recessie af te wenden, ook al verwachten beleggers dit wel.

Beleggers hebben een nieuw draaiboek nodig. Ze zullen hun portefeuilles vaker moeten aanpassen en verder moeten kijken dan de traditionele beleggingscategorieën.

Belangrijkste thema’s voor 2023:

  • De prijs van de schade: Centrale banken hanteren een zeer streng beleid om de inflatie te dammen, waarmee ze tegelijk een recessie in de hand werken. Wat telt is hoe de economische schade doorwerkt in de koersen en het risicosentiment in de markten.
  • Nieuwe kijk op obligaties: Dankzij de hogere rente leveren obligaties eindelijk weer inkomsten op, zonder dat beleggers hiervoor een substantieel hoger risico moeten nemen.
  • Leven met inflatie: In het licht van langdurige trends, zoals de vergrijzing van de beroepsbevolking en geopolitieke fragmentatie, verwachten wij dat de inflatie nog lang hoger dan voor de pandemie zal blijven.

Lees hier onze Global Outlook voor 2023 van het BlackRock Investment Institute.

Ontdek onze implementatie-ideeën in onze EMEA Implementation Guide 2023 en lees hoe beleggers hun portefeuille doelgericht kunnen afstemmen op de belangrijkste thema’s in de Global Outlook voor 2023 van het BlackRock Investment Institute.

 

 

***

 

 

Beleggingsrisico De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Belangrijke informatie Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie in de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit is een marketinguiting uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van april 2022 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. MKTGH1222E/S-2625357