Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

BlackRock: 2022 Global Impact Report

impact

Wij zien vele mogelijkheden om door middel van impact-beleggingen bij te dragen aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke en milieuproblemen waar de wereld mee kampt.

Een korte selectie van de impact van onze investeringen in 2021:

  • We ondersteunden meer dan 157 miljoen studenten en werkzoekenden
  • We hielpen meer dan 190.000 betaalbare woningen realiseren
  • We gaven energie aan meer dan 423 miljoen uitstootvrije kilometers

Lees er meer over in ons (Engelstalige) 2022 Global Impact Annual Report.

 

***

 

Beleggingsrisico De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Belangrijke informatie Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie in de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit is een marketinguiting uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van april 2022 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. MKTGH1122E/S-2610003