Beleggen

'Verbanning Rusland uit Swift begin van einde hegemonie VS'

Met de uitsluiting van Rusland van het digitale betalingssysteem Swift overschrijdt het Westen een gevaarlijke scheidslijn,  die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de wereldeconomie en de wereldorde. Zo zullen veel landen ervoor kiezen om strategische reserves van landbouwproducten en grondstoffen, waaronder goud, op te bouwen ten koste van meer internationale reserves.

Dat stelt Ritesh Jain, een uit India afkomstige invloedrijke global macro strateeg, trendwatcher  en adviseur van family offices en beleggingsmaatschappijen, in een interview met Investment Officer.

Jain werd  4 jaar op rij door Lipper uitgekozen tot Best Bond Fund Manager of the Year. Tevens werkte hij voor Robeco in India en was hij onder meer CIO van Tata Mutual Fund. Jain treedt regelmatig op bij het Amerikaanse CNBC en wordt op dit moment beschouwd als één van de belangrijkste influencers op Linkedin in het domein economie en finance.  Over de houdbaarheid van de naoorlogse wereldorde heeft hij zijn twijfels, zo blijkt uit onderstaand interview. 

Jain: ‘Ik weet niet zeker of die uitsluiting van Swift goed doordacht is of niet, maar Rusland verbieden Swift-transacties te verrichten en tegelijkertijd hun internationale reserves (FX) te bevriezen is de eerste keer dat dit ooit is gebeurd in het Bretton Woods II-systeem. Rusland bezit hulpbronnen en is ook een producent van landbouwgrondstoffen, die naar het Westen worden geëxporteerd en Rusland krijgt in ruil daarvoor reservevaluta waarmee het zijn internationale reserves heeft opgebouwd. De deviezenreserves bestaan gewoonlijk uit dollar/euro en een gedeelte uit goud.

De dollar/euro-component van de deviezenreserves ligt buiten de jurisdictie van Rusland en is hoofdzakelijk belegd via Amerikaanse en Europese banken. Het sanctioneren van deze reserves houdt een nieuw risico in voor andere landen die valutareserves hebben. Ik ben van mening dat meer landen die valutareserves hebben in G-5 valuta’s langzaamaan zullen stoppen met het opbouwen van deze reserves en dat ook het goud-gedeelte van de valutareserves dat buiten hun eigen jurisdictie ligt  weer terug zal worden gebracht. Ik geloof ook dat landen strategische reserves van grondstoffen en landbouwproducten zullen opbouwen ten koste van het opbouwen van meer internationale reserves.’

De Amerikaanse hegemonie is gebaseerd op het feit dat zij de overwinnaar was van de Tweede Wereldoorlog en de dollar de reservevaluta van de wereld werd. Deze positie geven de VS grote financiële, economische en machtspolitieke voordelen. Wat kan het einde van die dollar-hegemonie veroorzaken? 

Jain: ‘Het einde van de dollar-hegemonie is een gevolg van de economische omstandigheden in de VS zelf. De economie van de VS is sinds 1945 nog nooit zo zwaar met schulden belast geweest. De schuld/BBP van de VS bedraagt thans 130 procent en de enige manier om uit de schulden te raken en het vertrouwen in de Amerikaanse dollar en activa te herstellen is door deze schuld te verminderen. Daarvoor moeten de VS deze schuldenlast aanpakken  door de rente sterk te verhogen en de binnenlandse vraag te beknotten. Dat leidt tot werkloosheid met dubbele cijfers.

Einde van de dollar hegemonie?

Dit vergt veel opofferingen van de Amerikaanse bevolking en een beleidsverandering onder de huidige regering. Ik ben er niet zeker van dat zij bereid is de opofferingen te doen die nodig zijn om de geloofwaardigheid van de Amerikaanse leidersrol te herstellen. Daarom denk ik dat de hegemonie van de dollar langzaam zal afbrokkelen. Laten we dat “het begin van een einde” noemen. Of China de dollarhegemonie zal afbreken, weet ik niet. Het zou het  komende decennium mogelijk zijn, maar het is nog te vroeg voor China om de hegemoniale status van de VS uit te dagen.’

Is het mogelijk dat de dollarhegemonie niet wordt afgewisseld met een nieuwe hegemonie, bijvoorbeeld die van de renminbi, maar dat er veel meer sprake zal zijn van een collectief ondersteund valutasysteem in de wereld, zoals de SDR’s van het IMF?

Jain: ‘Ik denk dat de VS de rol van wereldreservemunt aan het opgeven zijn, omdat het niet meer in hun belang is. Maar geen enkel land is klaar om in de schoenen van de VS te stappen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van een reservemunt om een tekort op de lopende rekening te hebben, zijn BBP met andere landen te delen en het machtigste leger te hebben om de wereld veilig te houden en de scheepvaartlijnen te bewaken. China voldoet aan geen enkele van deze voorwaarden, noch enig ander land. Dit schept de voorwaarden voor een militair conflict, aangezien de machtigste speler zich langzaam terugtrekt en anderen in die schoen willen stappen.

SDR is een geweldige aanvulling op het mondiale monetaire systeem en het IMF doet echt zijn best om SDR te populariseren, maar tot nu toe is het slechts marginaal. Misschien zal het een impuls krijgen na de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.’

Om te analyseren dat de hegemonie van de dollar ten einde loopt of niet, welke macro-economische, financiële en monetaire parameters volgt u daarvoor op de voet?

Jain: ‘Alle grote rijken komen ten einde door een opgeblazen bureaucratie, dalende productiviteit en een stijgende schuld ten opzichte van het BBP. Dit toont gewoon de zwakte van een hegemonie aan, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat het rijk zijn laatste dagen tegemoet gaat als het corrigerende maatregelen neemt. Het probleem is dat het tegen het einde van de Kondratieff-winter (einde van een economische cyclus) over het algemeen moeilijk is om de koers te wijzigen.’

Risico's lopen over een breed front op

Er is een groeiende inkomens- en machtsongelijkheid in de wereld, waarbij een zeer kleine minderheid (van miljardairs en anderen) meer dan driekwart van de rijkdom en van de economie in de wereld in handen heeft. Hoe wordt dit gezien in Azië-Pacific, maar ook in India? En welke alternatieven worden er voorgesteld?

Jain: ‘Inkomens- en vermogensongelijkheid is een noodzakelijke economische voorwaarde in een kapitalistische samenleving en in opkomende economieën. Het systeem is zo ontworpen dat het gunstig is voor ondernemers en risiconemers in een kapitalistische samenleving en voor arbitrage in opkomende economieën. Daarom moeten wij kijken naar het BBP per hoofd van de bevolking en niet naar het BBP per hoofd van de bevolking zelf. Het BBP per hoofd van de bevolking stijgt in de meeste opkomende economieën, maar China heeft het meest geweldige werk verricht door mensen uit bittere armoede te bevrijden en hen rechtstreeks naar een middenklasse  te brengen.

In feite verkeren sommige economieën van de G-7 vandaag de dag in slechtere omstandigheden dan de opkomende markten, omdat hun BBP per hoofd van de bevolking 15 jaar geleden is gestopt met stijgen. Bijvoorbeeld in Duitsland en Canada is dat zo, terwijl de groei in de meeste EM-economieën nooit is gestopt. Daarom is zo’n grote inkomens- en vermogensongelijkheid niet wenselijk, maar het is in de geschiedenis al vele malen gebeurd, maar altijd tegen het einde van een economisch tijdperk. Grote welvaartsverschillen worden in landen als India niet als een goede zaak beschouwd, maar daar is geen sprake van onrust. India is een ambitieuze samenleving waar de jonge generatie niet veel verwacht van de overheid en bereid is hard te werken om succesvol te worden in het leven.’

Is het mogelijk dat de grote verschillen in macht en rijkdom kunnen worden “opgelost” zonder ernstige conflicten en oorlogen te veroorzaken? Zo ja, hoe? En bent u niet bang voor rellen en ernstige conflicten als gevolg van een hongersnood in de armere landen van de wereld in de komende maanden?

Jain: ‘Hongersnoden en rellen zijn al gemeengoed aan het worden in niet zo arme landen, aangezien de klimaatverandering en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland de toeleveringsketens voor landbouwproducten onder druk zetten. Volgens NASA stevenen we af op een wereldwijde afkoeling, wat volledig tegengesteld is aan de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde heeft geleid tot recordoogsten en een hogere productiviteit, waardoor de landbouwprijzen zijn gedaald en de algehele inflatie de afgelopen tien jaar laag is gebleven. Ik denk dat deze trend al aan het veranderen is en als dat waar zou zijn, dan zullen rellen en conflicten een normaal kenmerk van de moderne samenleving worden. Wat de vraag over verschillen in macht en rijkdom betreft, zou ik zeggen dat deze niet zonder oorlogen kunnen worden opgelost.’

Er zijn problemen in de toeleveringsketen. Er is toenemende schaarste aan middelen. Dit gaat gepaard met inflatie en kan leiden tot een wereldwijde recessie en stagflatie. Hoe kunnen deze problemen worden overwonnen? En welke rol kan China hierin spelen?

Jain: ‘We gaan van desinflatie naar aanhoudende inflatie. Centrale banken hebben geen ander middel dan vraagvernietiging om deze stagflatie onder controle te krijgen, maar het neveneffect is een recessie. China is niet langer bereid zijn land te vervuilen om goedkope producten naar de rest van de wereld te exporteren. Dus geleidelijk aan zal China een bron van inflatie worden en niet van desinflatie. Larry Fink van BlackRock heeft gelijk, of beter gezegd is waarschijnlijk beter geïnformeerd dan wij allemaal. Ik ben het met hem eens dat de globalisering, zoals we die kennen, waarschijnlijk voorbij is.’

Als de dollar valt en er een einde komt aan de Amerikaanse hegemonie, dan zou het alternatief zich kunnen ontwikkelen: een wereldorde die meer gebaseerd is op collectieve ideeën en overtuigingen. Dat zou meer in overeenstemming zijn met het Chinese denken.

Jain: ‘Niet noodzakelijkerwijs, omdat China een grootverbruiker is van grondstoffen en fossiele brandstoffen, geen producent. De stijgende prijzen van grondstoffen en landbouwproducten zullen ook een tegenwind vormen voor de Chinese groei, tenzij zij deze in CNY kunnen invoeren. China heeft de afgelopen 10 jaar meer schuld opgebouwd per eenheid productiviteit, dus zolang China geen orde op zaken stelt en zich niet gedraagt als een verantwoordelijke macht, zal het voor de wereld moeilijk zijn om het Chinese pad te volgen.’

Denkt u dat het meer collectivistische denken van China tot betere oplossingen voor de toekomst van de wereld zou kunnen leiden? Bijvoorbeeld voor een (snellere) aanpak van klimaatproblemen? Anders gezegd: in welk bestuursmodel is de toekomst van de wereld beter gewaarborgd: in democratisch gestructureerde staten of in meer autoritaire staten?

Jain: ‘Ik kom uit een democratisch gestructureerde staat en ik koester democratie en mijn rechten. Ik geloof niet dat een autoritaire staat een beter model is, ondanks de vooruitgang die China heeft geboekt door een half miljard mensen uit de armoede te halen. Het systeem maakt misschien snellere besluitvorming mogelijk, maar het garandeert niet dat beslissingen in het belang van de mensen zijn.’

Hoe kunnen beleggers, met het oog op de onzekere toekomst van de wereld, hun portefeuilles zo inrichten dat zij voorbereid zijn op een overgangsperiode van waarschijnlijk grote onzekerheid en volatiliteit voordat een nieuw tijdperk begint?

Jain: ‘Overgang van de macht van de ene hegemonie naar de andere heeft altijd geleid tot conflicten en oorlog. Dit zal zich vertalen in een grotere onzekerheid op de markten, die zich de komende jaren waarschijnlijk zal uiten in een hoger dan gebruikelijke volatiliteit. Er zijn enkele subtiele trends in gang gezet die volgens mij in dit decennium zullen doorzetten, te beginnen met de deglobalisering die zal leiden tot hogere en aanhoudende inflatie. Deze megatrends zijn belegbaar, maar de rendementen zullen niet-lineair zijn en zich in een korte periode opstapelen. Overtuiging hebben is de belangrijkste eigenschap als je in dit decennium geld wilt verdienen.’

Hoe denkt u dat dat nieuwe tijdperk eruit zal zien? Waar zal het zwaartepunt van de macht en de innovatie in de wereld liggen? En welke rol zal India daarin spelen?

Jain: ‘De macht zal verschuiven naar grondstoffenproducenten en landen met een lage schuldenlast en een goedkopere en gegarandeerde energievoorziening. India’s achilleshiel waren de hogere energieprijzen, maar als het via bilaterale overeenkomsten goedkope en betrouwbare energie kan krijgen, heeft India een grote toekomst voor zich in de wereld van de vergrijzende samenlevingen. We moeten er alleen voor zorgen dat ons demografisch dividend niet omslaat in een demografische verplichting.’